י"ד מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־22:18, 18 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ה' י"ד מנחם-אב

מזה למעלה מחדשיים שהרבי לא יצא לעלית הגג וכד' וכפי הנודע נשאל הרבי ע"י אחד הרופאים האם הוא מעונין לצאת לגג, והשיב בתנועת ידו הק' "בפעם אחרת".

א' הפיזיותרפיסטים שנשאל על מצבו של הרבי השיב שהרבי נראה טוב מאוד הרבה יותר מאשר כשחזר מ'הר סיני', היום הסירו את הפיגומים מהגג החדש שבבית רבינו שבבבל, רבים ניצלו את ההזדמנות לעמוד מקרוב אחר התקדמות הבניה וירדו (ע"י הסולם) לתחתית המבנה, הם סיפרו שאכן נראה שעובדים במלוא הקצב וכבר מכינים שם אולם לתפילות לילדים, 3 חדרי שירותים גדולים ומורווחים, ארונות חשמל וכו' ואף הספיקו להרכיב תעלות רחבות עבור המזגן החדש שישמש את הבנין החדש. מעל הגג עצמו בנו גם בריכה קטנה ל'תשליך'.

את הסיום היומי שמעל גלי האתר ערך הרה"ת ר' אהרן ליב שי' רסקין שסיים את מסכת סוטה, ואף נשא דברים לזכותו של סבו הרב יעקב יהודה העכט ע"ה (שלמחרת היום הוא יום היאצ"ט שלו) שעמד בין השאר מאחורי סיומים אלו הנעשים מעל גלי הרדיו.

הלילה סיים הרה"ח ר' משה שי' אנטיזדה את כל ששה סדרי משנה שנלמדו על ידו לזכות רפואתו השלימה והמיידית של כ"ק אדמו"ר שליט"א, לאחר הסיום התיישב הקהל להתוועדות חסידית, ור' משה שי' סיפר כמה סיפורים הקשורים בחסידי צאנז-קלויזנבורג, וההוראות המיוחדות מהרבי בקשר למצב בריאותו של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג שליט"א.

כאן המקום לציין (בהמשך למובא ביומנים הקודמים בדבר זה שחסידים צריכים לתבוע מהרבי), שלאחר פטירת הרבנית חי' מושקא ע"ה, בעת ניחום אבלים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א עבר הרב בנימין שי' ווילגער ממוסדות צאנז-קלויזנבורג וכ"ק אד"ש התענין אצלו בדבר מצבו הבריאותי של הרבי מקלויזנבורג והאם הוא מקבל אנשים, ואומר תורה, והרבי הוסיף: אמרו חז"ל תורה מביאה רפואה לעולם, ובמילא, צריכים החסידים לתבוע ממנו שיאמר תורה, ואז יצטרך לומר תורה, ועי"ז יתוסף בבריאותו. הנ"ל אמר שהרבי מקלויזנבורג צריך כח שיוכל לומר תורה וע"כ השיב הרבי שליט"א חסידים נותנים כח! (והחי יתן אל לבו ע' 95).

הלילה התקיים שיעור בעניני גאולה ומשיח לכל השלוחים דאמריקה שיעור זה נעשה ע"י ועידות (טלפוניות של) השלוחים ע"ד פרסום בשורת ביאת המשיח בקרוב ממש.

שיעור זה הי' מיוסד על ההדרן של תשמ"ו, וקונטרס "מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל". מסר אותו הרה"ג הרה"ח ר' י.כ..

בסיום השיעור התייחס הרב י.כ. שי' לכמה שאלות של שלוחים והסביר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את החיוב בכל הפעולות הנדרשות, כולל גם ההכרזה והשירה "יחי אדוננו..."

אחריו דיבר חבר המזכירות הרה"ח ר' יהודה לייב שי' גרונר שדיוח על מצבו הבריאותי של כ"ק אד"ש והקריא 2 מכתבים שכתבו הרופאים אודות מצבו הבריאותי של הרבי (א' מהם אף נשלח ב'פאקס' לכל השלוחים, תרגומו מובא להלן), בסיום דבריו הודה לרופאים על טיפולם והתמסרותם המיוחדת.

ב"ה, יב מנחם-אב

1. תודות לה' יתברך יכולים אנו למסור שהרבי שליט"א במצב בריאות טוב בלי בעיות רפואיות פעילות.

2. הנתוח לבעיית כיס המרה הי' בהצלחה מלאה והריפוי בשטח זה הי' מלא ובלי בעיות.

3. הרבי שליט"א מקבל תזונה מלאה והוא חוזר שוב למשקלו ולכוחותיו.

4. בקשר לענין הנוירולוגי, ההתקדמות מתמדת לכיוון הנכון ומסתמנות התפתחויות קטנות מדי יום. ההחלמה היא איטית מכפי שהוערך תחילה, אך אנו מקווים שעם חזרת הכחות לרבי שליט"א החלמתו תזורז.

5. אנו, הרופאים, האחראים להחלטות הרפואיות ולטיפול בבריאות הרבי שליט"א, ממשיכים לעבוד כצוות מאוחד, ומצפים להחלמה המלאה האפשרית לרבי שליט"א.

על החתום דר' א. ווייסדר' ל. רזניק דר' ל. טישהולץ דר' ש. הירשמן דר' ר. פלדמן דר' א. רוזן

את השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח מסר א' מתלמידי הקבוצה הת' אלחנן ישראל שי' הכהן שפלפל בענין "גדר המינוי דמלך המשיח", השתתפו גם כמה מחשובי אנ"ש הרה"ח ר' יוסף ישעי' שי' אייברהמס והרה"ח ר' נחמן שי' שפירא שנשאו ונתנו עם מוסר הפלפול והוסיפו לאוירה הכללית.