הבדלים בין גרסאות בדף "י"ח אייר תש"מ"

מתוך יומן 770
 
שורה 1: שורה 1:
תוצאות הפעולות באירגון הילדים החלו לתת את אותותיהם. עשרות אוטובוסים בזה אחר זה החלו מגיעים מכל פינות העיר ופולטים מתוכם אלפי ילדים על הוריהם. 
+
'''יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר'''
  
הפעם היה מספר גדול ביותר של ילדים והורים ב'פאראד' הגדול - קרוב ל-‏20.000 (בלי גוזמא) ילדים והורים הצטופפו מול בנין 770 אשר קושט כולו בשלטי ענק ססגוניים בעברית ובאנגלית: "ואנחנו עמך וצאן תהלתך", "והשיב לב אבות על (ידי) בנים", "ל"ג בעומר - שנת השלושים לכ"ק אדמו"ר שליט"א", י"ב הפסוקים ועוד.
+
כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 9:40 לערך ונכנס לחדרו הק' דרך דלת היחידות (מפאת הבימה שהקימו לפּאַראַד).  
  
על המדרכה בכניסה ל-‏770 ועל המדרגות המוליכות לרחוב’ בנו לאד"ש בימה בגובה שני מטר שחסמה את הכניסה ל-‏770. הבימה קושטה בציפוי משי בצבע ארגמן (מלכות'דיק...), עליו תלויים "כתר שנת השלושים", סמל ה'פאראד' וסמל מסיבת שבת.
+
כבר בבוקר נסגר איסטרן פּאַרקוויי לתנועה (וכן שדרות קינגסטון ועמפּאַיער) ע"י מאות שוטרים שאבטחו את הפּאַראַד הגדול.  
  
על הבימה הוצב הסטנענדר של אד"ש ושטיח אדום נפרש מפתח 770 עד הבימה (אד"ש לא הלך על השטיח).
+
בזה אחר זה החלו להגיע אוטובוסים רבים מכל חלקי העיר ופלטו מתוכם אלפי ילדים יהודים והוריהם שהגיעו במיוחד לפּאַראַד. מעריכים שקרוב לעשרים אלף ילדים והוריהם הצטופפו מול בנין 770 ו-778 שקושטו בשלטי ענק ססגוניים בעברית ובאנגלית עם כתובות כגון "ואנחנו עמך גו'", "והשיב לב אבות גו'", "ל"ג בעומר – שנת השלושים לכ"ק אדמו"ר שליט"א", כל י"ב הפסוקים ועוד.  
  
אד"ש יצא לקול צלילי התזמורת שניגנה "אני מאמין", כשהוא לבוש סירטוק משי וחגור בגרטל.
+
על המדרכה בכניסה ל-770 בנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א בימה גבוהה מיוחדת שקושטה בציפוי משי ארגמן ועלי' תלו את "כתר שנת השלושים", סמל הפּאַראַד וסמל צא"ח. על הבימה הוצב הסטענדר של כ"ק אדמו"ר שליט"א ושטיח אדום נפרש ממנה עד לפתח 770.  
  
לאחר שיחות אד"ש שתורגמו ע"י הרב יעקב-יהודה העכט (בתוכם הגיב בחריפות על המאורע בחברון - תוצאות מדיניות הויתורים של הממשלה, והביע תקוה כי המאורע יניע את "העומדים בראש" "לשנות כיוון" ולעמוד בתוקף שעל-פי תורה...), החל ה'פאראד'.
+
בשעה 11:20, לקול צלילי התזמורת שניגנה "אני מאמין", יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לפּאַראַד (ופסע לצד השטיח ולא עליו (וכן בחזרתו)), והורה לומר את שנים עשר הפסוקים.  
  
ילדי מקהלת "אלי ליפסקער" צעדו ראשונים, בתלבושת אחידה ובסדר מופתי והרשימו את כל הנוכחים "בתופים ובמחולות".
+
אחרי הפסוקים אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שתי שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י ר' י.י. שי' העכט וכן שיחה אחת ברוסית (וסיים באידיש). בשיחות הדגיש את ענין האחדות בין המשתתפים בכלל ובעם ישראל בפרט, ודיבר אודות ענין "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" ע"ד גאולת מצרים ש"הם הכירוהו תחילה". בהמשך הזכיר את מאמר רשב"י "בכ"מ שגלו שכינה עמהן" וההוראה – לקיים תומ"צ גם בזמן הגלות ולא להתפעל מההפרעות, והדגשה נוספת ע"פ מארז"ל "ושכנתי בתוכם" – בתוך כאו"א. לסיום דיבר על ספה"ע, המלמדת על יוקר הזמן והצורך למלאות כל יום בתוכן דמצוות ובזריזות. בשיחה ברוסית חזר בקצרה על המדובר לפנ"ז, ואח"כ אמר שיש להכריז בגלוי שגם לפי חוקי המדינה ההיא מותר ללמוד ולקיים תומ"צ, וסיים באידיש אודות אה"ק וסימן שכ"ט בשו"ע וכו'.  
  
אחריהם צעדו אנשי הצבא האמריקאי בסדר מופתי ובהציגם את כלי-הנשק למיניהם, לקול תשואת הילדים.
+
בסיום שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש מי שיתרגם ויאמר תוכן קצר מהשיחה ברוסית, וכשענו בשלילה עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' תנועה חזקה של ביטול.  
  
אחריהם הגיעו הפלטפורמות’ בהם הושקעו שבועות רבים של עבודה מאומצת ימים ולילות: קברו של רבי שמעון בר יוחאי ממירון הוצג בגודל טבעי על כל הנלוה אליו - המצבה העגלגלה עליה נכתב "פ"נ התנא האלקי...", ולצידה אנשים אומרים תהילים ולומדים, ילד שהובא ל"חאלקה" ולידו מספריים מוכנים לגזוז את שערותיו, איש צבא במדי צה"ל עומד למעלה בעמדת-שמירה ועוד. הגדילה לעשות "עיזה פזיזה" (טבעית), שנקנתה במיוחד לכבוד המאורע ולידה שוחט עם "חלף" כמנהג משפחות הספרדים במירון...
+
בסיום השיחות דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות המאורעות בחברון ואמר שזו תוצאת מדיניות הויתורים של הממשלה, והביע תקוה שהמאורע יניע את העומדים בראש "לשנות כיוון" ולעמוד בתוקף שע"פ תורה כו'.  
 +
לאחר מכן (בשעה 12:50) החלה לעבור התהלוכה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א כשהוא מסמן לשלום לילדים וכן מוחא כפיו הק' למשאיות עם המוצגים.  
  
'פלוט' זה - מעשה ידי ה'קבוצה' מארץ הקודש - זכה במקום הראשון ומשתתפיו זכו בכל כרכי ה'לקוטי-שיחות'.
+
כשעברו נציגים מחילות הצבא האמריקאי וביניהם מפקדים שעמדו ע"ג ג'יפים והצדיעו לכ"ק אדמו"ר שליט"א, הצדיע להם כ"ק אדמו"ר שליט"א בחזרה.  
  
'פלוט' נוסף הציג את היהודים היוצאים "מאחורי מסך הברזל" - בית-סוהר, עם הסורגים השחורים וכל הפרטים הנלוים, וממנו "מטוס" קטן תלוי באויר המוליך אל החרות, אל הצד השני של ה"פלוט", בו מוצג בנין 770, בו יושבים יהודים והוגים בתורה...  
+
אח"כ עברו 26 משאיות כשעל גביהם מוצגים שונים בהם הושקעו ימים ולילות של עבודה מאומצת.  
  
מטוס כחול-לבן (של "אל-על") הוצג על 'פלוט' אחר, ובאמצעו עומד יהודי ומניח תפילין לזולתו...
+
על משאית אחת בנו ה"קבוצה" מאה"ק דגם של קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון בגודל טבעי על כל הנלוה אליו, כשליד המצבה עומדים ואומרים תהלים או לומדים זהר, עורכים תספורת לילד ועוד. לצד הקבר העמידו עיזה (שנקנתה במיוחד) ולידה עמד שוחט עם סכין שמתכונן לשחיטה (כמנהג משפחות הספרדים במירון). כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט על המשאית במבט רציני וחזק, וכשראה את השוחט משחיז את הסכין הסיט את ראשו הק' הצידה.  
  
חג הפסח על כל פרטיו הוצג ב'פלוט' נוסף. לא חסרו אפילו חתיכות הבצק הנילושות במערוך בידי ילדים, מרודדות ומוכנות לתנור, ומצד שני - ליל הסדר והילד שואל "מה נשתנה"... 
+
משאית אחרת הציגה יהודים היוצאים "מאחורי מסך הברזל" עם מטוס הישר ל-770.  
  
שלמות העם, שלמות התורה ושלמות הארץ, היו על 'פלוט' נוסף: באותיות ענק נכתב לשון השולחן-ערוך בהלכות שבת סימן שכ"ט, וכן נראה חייל השומר על גבולות הארץ, ובשלימות העם - שלט ססגוני המכריז ש"יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה".  
+
על משאית אחרת הוצג חג הפסח כהלכתו עם כל פרטי הסדר, משאית נוספת הציגה את שלימות העם, התורה והארץ ועוד ועוד.  
  
כדי להמחיש ש"אמריקה איז נישט אנדערש", הוצג ב'פלוט' אחר מגרש כדורגל נוסח אמריקה, ולידו שולחן שבת וקיום המצוות - ילדות קטנות עמדו ופרסו את כפיהן למול נרות השבת...
+
כך עברו להם 26 משאיות עם מוצגים שונים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א סוקר אותם, מצדיע, מנופף בידו ולסירוגין אף מוחא כפיו הק'. בא' המוצגים היתה קופת צדקה גדולה ורמז כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' ב' פעמים לשים בתוכה צדקה, וכשהגישו לו את הקופה שלשל לתוכה מטבע.  
  
"וגר זאת עם כבש" - דגמים, בגודל טבעי, של זאב וכבש, נמר וגדי, "ונער קטן נוהג בם".
+
אח"כ צעדו הילדים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מנופף להם בידו הק' ומוחא כפיו לסירוגין.  
  
עוד פלטפורמות נשאו על גביהן 'ספרי-קודש' ענקיים, 'תפילין' ענקיות, קופת-צדקה ענקית ושאר ה'מבצעים'...
+
בסיום (בשעה 2:30) הציע ר' י.י. שי' העכט לאנ"ש והת' לצעוד אף הם, וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל למחוא כפיו הק' בחוזק לקול שירת "על הסלע הך" כשכל הקהל רוקד על מקומו.  
  
- סך הכל 26 פלטפורמות עברו בזה אחר זה לפני כ"ק אד"ש, אשר סקר אותם, הצדיע, נופף בידו ומחא כפיו לסירוגין.
+
אח"כ שאל ר' י.י. שי' העכט את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם יכול להודיע על התוועדות שתהי' הערב, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "איך ווייס נאָך ניט" [= "איני יודע עדיין". בפועל התקיימה אח"כ התוועדות קצרה]. הנ"ל שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם הי' מרוצה? וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א שכן, ואמר הנ"ל שהשקיעו הרבה כחות בזה, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "דער אויבערשטער האָט אויך צוגעהאָלפן" [= "הקב"ה גם עזר"]. אח"כ חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו הק'.  
  
כאשר עברה הפלטפורמה בה הייתה הקופת-צדקה לפני כ"ק אד"ש, רמז ב' פעמים בידו הק' (שישימו בתוכה). הגישו הקופה לכאד"ש, וזרק לתוכה צדקה...   
+
לפני השעה 5:00 לערך יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסוע לאוהל, וכשפגש את ר' י.י. שי' העכט שאלו אם נגמר כבר האירוע בפארק (שאליו הלכו הילדים לאחרי התהלוכה), וענה הנ"ל שנגמר והי' בהצלחה, ואמר כאדמו"ר שליט"א: שימשיך ההצלחה לכל השנה.   
  
אחרונים אחרונים חביבים צעדו הילדים והילדות "כבני מרון" לפני הרועה, המצביא - אשר נופף להם בידו ומחא כפיו לסירוגין.   
+
בעת ההתוועדות הורה להרב יוסף גאלדשטין, כמדומה שכ"ק אדמו"ר שליט"א קראו "ראש המדברים", לומר 'לחיים'. הנ"ל אמר על כוסית קטנה, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:"דאס איז אַ כוס מלא? ער האט דאך גערעדט לענגער פאַר דעם [=זו היא "כוס מלא"? הוא הרי דיבר יותר מזה...].   
  
הילדים צעדו על-פני הרחובות: קינגסטון, עמפייר וטרוי, עד לפארק, שם ציפתה להם תוכנית אומנותית מגוונת, והגרלת הפרסים של מבצע "חג הפסח - חג הילד". מסלול המצעד קושט בשרשראות דגלים צבעוניים לרוחב הרחובות. 
+
אחהוסיף כ"ק אדמושליט"א:"כל הרוצה לומר יכול להצטרף - 'באלד קומט משיח'".
 
 
עם סיום צעדת הילדים והילדות, הציע הרב העכט לאנ"ש והתמימים לצעוד אף הם’ ואד"ש החל למחוא כפיו בחוזק לקול שירת "על הסלע הך", כאשר כל הקהל רוקד על מקומו, כמנהג 770... 
 
 
 
חויית ה'פאראד' של ל"ג בעומר ה'תש"מ, השאירה רשמים עמוקים מאוד כרצון כ"ק אד"ש. "והשיב לב אבות - על-ידי בנים". 
 
 
 
* * *
 
 
 
בעת ה"פאראד", כשהגיע הרב ש.ע. רמז לו אד"ש על הדופק, וכן הראה לו על הלב. הנ"ל לא הבין, ושלח אד"ש את הריל"ג לשאול אותו באם הוא מרגיש טוב, וענה שכן. 
 
 
 
כ"ק אד"ש אמר שיחה בשפה הרוסית, עבור אלו שעלו מברית-המועצות, ולאחר-מכן שאל האם יש מישהו שיכול לתרגם את החלק שנאמר ברוסית כדי לעשות מזה תוכן קצר? כאשר ענו בשלילה, עשה כ"ק אד"ש בידו הק' תנועה של ביטול. 
 
 
 
ר' יעקב יהודה העכט שאל את כ"ק אד"ש באם יכול להודיע על התוועדות שתתקיים הערב, וענה כ"ק אד"ש "איך ווייס נאך ניט" [=עדיין איני יודע].
 
 
 
אחר-כך שאל את כ"ק אד"ש באם היה מרוצה? וענה הרבי: כן. הנ"ל הוסיף, שהשקיעו הרבה כוחות בזה, ואמר לו כ"ק אד"ש:"דער אויבערשטער האט אויך צוגעהאלפן" [=הקב"ה גם עזר...].
 
 
 
כשנסע כ"ק אד"ש ל'אוהל', פגש את הרב העכט ושאלו האם כבר נגמר ב"פארק"? הנ"ל ענה שכבר נגמר והיה בהצלחה גדולה, ואמר כ"ק אד"ש שימשיך ההצלחה על כל השנה כולה. 
 
 
 
בעת ההתוועדות הורה להרב יוסף גאלדשטין, כמדומה שאד"ש קראו "ראש המדברים", לומר 'לחיים'. הנ"ל אמר על כוסית קטנה, ואמר כ"ק אד"ש:"דאס איז אַ כוס מלא? ער האט דאך גערעדט לענגער פאַר דעם [=זו היא "כוס מלא"? הוא הרי דיבר יותר מזה...]. 
 
 
 
אחר-כך הוסיף כ"ק אד"ש:"כל הרוצה לומר יכול להצטרף - 'באלד קומט משיח'".
 

גרסה אחרונה מ־02:32, 17 במאי 2011

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 9:40 לערך ונכנס לחדרו הק' דרך דלת היחידות (מפאת הבימה שהקימו לפּאַראַד).

כבר בבוקר נסגר איסטרן פּאַרקוויי לתנועה (וכן שדרות קינגסטון ועמפּאַיער) ע"י מאות שוטרים שאבטחו את הפּאַראַד הגדול.

בזה אחר זה החלו להגיע אוטובוסים רבים מכל חלקי העיר ופלטו מתוכם אלפי ילדים יהודים והוריהם שהגיעו במיוחד לפּאַראַד. מעריכים שקרוב לעשרים אלף ילדים והוריהם הצטופפו מול בנין 770 ו-778 שקושטו בשלטי ענק ססגוניים בעברית ובאנגלית עם כתובות כגון "ואנחנו עמך גו'", "והשיב לב אבות גו'", "ל"ג בעומר – שנת השלושים לכ"ק אדמו"ר שליט"א", כל י"ב הפסוקים ועוד.

על המדרכה בכניסה ל-770 בנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א בימה גבוהה מיוחדת שקושטה בציפוי משי ארגמן ועלי' תלו את "כתר שנת השלושים", סמל הפּאַראַד וסמל צא"ח. על הבימה הוצב הסטענדר של כ"ק אדמו"ר שליט"א ושטיח אדום נפרש ממנה עד לפתח 770.

בשעה 11:20, לקול צלילי התזמורת שניגנה "אני מאמין", יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לפּאַראַד (ופסע לצד השטיח ולא עליו (וכן בחזרתו)), והורה לומר את שנים עשר הפסוקים.

אחרי הפסוקים אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שתי שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י ר' י.י. שי' העכט וכן שיחה אחת ברוסית (וסיים באידיש). בשיחות הדגיש את ענין האחדות בין המשתתפים בכלל ובעם ישראל בפרט, ודיבר אודות ענין "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" ע"ד גאולת מצרים ש"הם הכירוהו תחילה". בהמשך הזכיר את מאמר רשב"י "בכ"מ שגלו שכינה עמהן" וההוראה – לקיים תומ"צ גם בזמן הגלות ולא להתפעל מההפרעות, והדגשה נוספת ע"פ מארז"ל "ושכנתי בתוכם" – בתוך כאו"א. לסיום דיבר על ספה"ע, המלמדת על יוקר הזמן והצורך למלאות כל יום בתוכן דמצוות ובזריזות. בשיחה ברוסית חזר בקצרה על המדובר לפנ"ז, ואח"כ אמר שיש להכריז בגלוי שגם לפי חוקי המדינה ההיא מותר ללמוד ולקיים תומ"צ, וסיים באידיש אודות אה"ק וסימן שכ"ט בשו"ע וכו'.

בסיום שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש מי שיתרגם ויאמר תוכן קצר מהשיחה ברוסית, וכשענו בשלילה עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' תנועה חזקה של ביטול.

בסיום השיחות דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות המאורעות בחברון ואמר שזו תוצאת מדיניות הויתורים של הממשלה, והביע תקוה שהמאורע יניע את העומדים בראש "לשנות כיוון" ולעמוד בתוקף שע"פ תורה כו'. לאחר מכן (בשעה 12:50) החלה לעבור התהלוכה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א כשהוא מסמן לשלום לילדים וכן מוחא כפיו הק' למשאיות עם המוצגים.

כשעברו נציגים מחילות הצבא האמריקאי וביניהם מפקדים שעמדו ע"ג ג'יפים והצדיעו לכ"ק אדמו"ר שליט"א, הצדיע להם כ"ק אדמו"ר שליט"א בחזרה.

אח"כ עברו 26 משאיות כשעל גביהם מוצגים שונים בהם הושקעו ימים ולילות של עבודה מאומצת.

על משאית אחת בנו ה"קבוצה" מאה"ק דגם של קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון בגודל טבעי על כל הנלוה אליו, כשליד המצבה עומדים ואומרים תהלים או לומדים זהר, עורכים תספורת לילד ועוד. לצד הקבר העמידו עיזה (שנקנתה במיוחד) ולידה עמד שוחט עם סכין שמתכונן לשחיטה (כמנהג משפחות הספרדים במירון). כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט על המשאית במבט רציני וחזק, וכשראה את השוחט משחיז את הסכין הסיט את ראשו הק' הצידה.

משאית אחרת הציגה יהודים היוצאים "מאחורי מסך הברזל" עם מטוס הישר ל-770.

על משאית אחרת הוצג חג הפסח כהלכתו עם כל פרטי הסדר, משאית נוספת הציגה את שלימות העם, התורה והארץ ועוד ועוד.

כך עברו להם 26 משאיות עם מוצגים שונים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א סוקר אותם, מצדיע, מנופף בידו ולסירוגין אף מוחא כפיו הק'. בא' המוצגים היתה קופת צדקה גדולה ורמז כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' ב' פעמים לשים בתוכה צדקה, וכשהגישו לו את הקופה שלשל לתוכה מטבע.

אח"כ צעדו הילדים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מנופף להם בידו הק' ומוחא כפיו לסירוגין.

בסיום (בשעה 2:30) הציע ר' י.י. שי' העכט לאנ"ש והת' לצעוד אף הם, וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל למחוא כפיו הק' בחוזק לקול שירת "על הסלע הך" כשכל הקהל רוקד על מקומו.

אח"כ שאל ר' י.י. שי' העכט את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם יכול להודיע על התוועדות שתהי' הערב, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "איך ווייס נאָך ניט" [= "איני יודע עדיין". בפועל התקיימה אח"כ התוועדות קצרה]. הנ"ל שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם הי' מרוצה? וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א שכן, ואמר הנ"ל שהשקיעו הרבה כחות בזה, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "דער אויבערשטער האָט אויך צוגעהאָלפן" [= "הקב"ה גם עזר"]. אח"כ חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו הק'.

לפני השעה 5:00 לערך יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסוע לאוהל, וכשפגש את ר' י.י. שי' העכט שאלו אם נגמר כבר האירוע בפארק (שאליו הלכו הילדים לאחרי התהלוכה), וענה הנ"ל שנגמר והי' בהצלחה, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: שימשיך ההצלחה לכל השנה.

בעת ההתוועדות הורה להרב יוסף גאלדשטין, כמדומה שכ"ק אדמו"ר שליט"א קראו "ראש המדברים", לומר 'לחיים'. הנ"ל אמר על כוסית קטנה, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:"דאס איז אַ כוס מלא? ער האט דאך גערעדט לענגער פאַר דעם [=זו היא "כוס מלא"? הוא הרי דיבר יותר מזה...].

אח"כ הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א:"כל הרוצה לומר יכול להצטרף - 'באלד קומט משיח'".