י"ח אייר תש"מ

מתוך יומן 770
גרסה מ־02:32, 17 במאי 2011 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 9:40 לערך ונכנס לחדרו הק' דרך דלת היחידות (מפאת הבימה שהקימו לפּאַראַד).

כבר בבוקר נסגר איסטרן פּאַרקוויי לתנועה (וכן שדרות קינגסטון ועמפּאַיער) ע"י מאות שוטרים שאבטחו את הפּאַראַד הגדול.

בזה אחר זה החלו להגיע אוטובוסים רבים מכל חלקי העיר ופלטו מתוכם אלפי ילדים יהודים והוריהם שהגיעו במיוחד לפּאַראַד. מעריכים שקרוב לעשרים אלף ילדים והוריהם הצטופפו מול בנין 770 ו-778 שקושטו בשלטי ענק ססגוניים בעברית ובאנגלית עם כתובות כגון "ואנחנו עמך גו'", "והשיב לב אבות גו'", "ל"ג בעומר – שנת השלושים לכ"ק אדמו"ר שליט"א", כל י"ב הפסוקים ועוד.

על המדרכה בכניסה ל-770 בנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א בימה גבוהה מיוחדת שקושטה בציפוי משי ארגמן ועלי' תלו את "כתר שנת השלושים", סמל הפּאַראַד וסמל צא"ח. על הבימה הוצב הסטענדר של כ"ק אדמו"ר שליט"א ושטיח אדום נפרש ממנה עד לפתח 770.

בשעה 11:20, לקול צלילי התזמורת שניגנה "אני מאמין", יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לפּאַראַד (ופסע לצד השטיח ולא עליו (וכן בחזרתו)), והורה לומר את שנים עשר הפסוקים.

אחרי הפסוקים אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שתי שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י ר' י.י. שי' העכט וכן שיחה אחת ברוסית (וסיים באידיש). בשיחות הדגיש את ענין האחדות בין המשתתפים בכלל ובעם ישראל בפרט, ודיבר אודות ענין "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" ע"ד גאולת מצרים ש"הם הכירוהו תחילה". בהמשך הזכיר את מאמר רשב"י "בכ"מ שגלו שכינה עמהן" וההוראה – לקיים תומ"צ גם בזמן הגלות ולא להתפעל מההפרעות, והדגשה נוספת ע"פ מארז"ל "ושכנתי בתוכם" – בתוך כאו"א. לסיום דיבר על ספה"ע, המלמדת על יוקר הזמן והצורך למלאות כל יום בתוכן דמצוות ובזריזות. בשיחה ברוסית חזר בקצרה על המדובר לפנ"ז, ואח"כ אמר שיש להכריז בגלוי שגם לפי חוקי המדינה ההיא מותר ללמוד ולקיים תומ"צ, וסיים באידיש אודות אה"ק וסימן שכ"ט בשו"ע וכו'.

בסיום שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש מי שיתרגם ויאמר תוכן קצר מהשיחה ברוסית, וכשענו בשלילה עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' תנועה חזקה של ביטול.

בסיום השיחות דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות המאורעות בחברון ואמר שזו תוצאת מדיניות הויתורים של הממשלה, והביע תקוה שהמאורע יניע את העומדים בראש "לשנות כיוון" ולעמוד בתוקף שע"פ תורה כו'. לאחר מכן (בשעה 12:50) החלה לעבור התהלוכה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א כשהוא מסמן לשלום לילדים וכן מוחא כפיו הק' למשאיות עם המוצגים.

כשעברו נציגים מחילות הצבא האמריקאי וביניהם מפקדים שעמדו ע"ג ג'יפים והצדיעו לכ"ק אדמו"ר שליט"א, הצדיע להם כ"ק אדמו"ר שליט"א בחזרה.

אח"כ עברו 26 משאיות כשעל גביהם מוצגים שונים בהם הושקעו ימים ולילות של עבודה מאומצת.

על משאית אחת בנו ה"קבוצה" מאה"ק דגם של קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון בגודל טבעי על כל הנלוה אליו, כשליד המצבה עומדים ואומרים תהלים או לומדים זהר, עורכים תספורת לילד ועוד. לצד הקבר העמידו עיזה (שנקנתה במיוחד) ולידה עמד שוחט עם סכין שמתכונן לשחיטה (כמנהג משפחות הספרדים במירון). כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט על המשאית במבט רציני וחזק, וכשראה את השוחט משחיז את הסכין הסיט את ראשו הק' הצידה.

משאית אחרת הציגה יהודים היוצאים "מאחורי מסך הברזל" עם מטוס הישר ל-770.

על משאית אחרת הוצג חג הפסח כהלכתו עם כל פרטי הסדר, משאית נוספת הציגה את שלימות העם, התורה והארץ ועוד ועוד.

כך עברו להם 26 משאיות עם מוצגים שונים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א סוקר אותם, מצדיע, מנופף בידו ולסירוגין אף מוחא כפיו הק'. בא' המוצגים היתה קופת צדקה גדולה ורמז כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' ב' פעמים לשים בתוכה צדקה, וכשהגישו לו את הקופה שלשל לתוכה מטבע.

אח"כ צעדו הילדים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מנופף להם בידו הק' ומוחא כפיו לסירוגין.

בסיום (בשעה 2:30) הציע ר' י.י. שי' העכט לאנ"ש והת' לצעוד אף הם, וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל למחוא כפיו הק' בחוזק לקול שירת "על הסלע הך" כשכל הקהל רוקד על מקומו.

אח"כ שאל ר' י.י. שי' העכט את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם יכול להודיע על התוועדות שתהי' הערב, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "איך ווייס נאָך ניט" [= "איני יודע עדיין". בפועל התקיימה אח"כ התוועדות קצרה]. הנ"ל שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם הי' מרוצה? וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א שכן, ואמר הנ"ל שהשקיעו הרבה כחות בזה, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "דער אויבערשטער האָט אויך צוגעהאָלפן" [= "הקב"ה גם עזר"]. אח"כ חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו הק'.

לפני השעה 5:00 לערך יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסוע לאוהל, וכשפגש את ר' י.י. שי' העכט שאלו אם נגמר כבר האירוע בפארק (שאליו הלכו הילדים לאחרי התהלוכה), וענה הנ"ל שנגמר והי' בהצלחה, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: שימשיך ההצלחה לכל השנה.

בעת ההתוועדות הורה להרב יוסף גאלדשטין, כמדומה שכ"ק אדמו"ר שליט"א קראו "ראש המדברים", לומר 'לחיים'. הנ"ל אמר על כוסית קטנה, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:"דאס איז אַ כוס מלא? ער האט דאך גערעדט לענגער פאַר דעם [=זו היא "כוס מלא"? הוא הרי דיבר יותר מזה...].

אח"כ הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א:"כל הרוצה לומר יכול להצטרף - 'באלד קומט משיח'".