י"ח אייר תשל"ו

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:53, 16 במאי 2012 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שלישי, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כל הלילה עבדו על המוצגים, ועד הדקה האחרונה בנו בימה גדולה במדרגות של 770 עלי' ידבר כ"ק אדמו"ר שליט"א. סגרו את איסטערן פּאַרקוויי לכמה בלאַקים וכן את שדרת קינגסטון, וכן את שדרת עמפּאַיער. הגיעו אוטובוסים עם הילדים מכל ניו יורק וכן מפילדלפיה, היו לערך כ-5,000 ילדים.

לפני שיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לתהלוכה, ציוו לכל הכהנים לבוא ולברך את כל הילדים בברכה המשולשת, ואמרו שיש טעם לזה (הוראה מכ"ק אדמו"ר שליט"א?).

כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא בשעה 11:30, חגור בגאַרטל (שלא כרגיל), ודיבר עד השעה 12:15 עם שלוש הפסקות באמצע, ובין שיחה לשיחה עשה ר' י.י. שי' העכט "חזרה" בשפת המדינה. זו היתה הפעם הראשונה שעשה כ"ק אדמו"ר שליט"א הפסקות בין השיחות, כי בד"כ מדבר שיחה אחת ורק אח"כ חוזרים את הכל בשפת המדינה, ואכן נודע אח"כ שלפי שעה נפסק קו הטלפון לאה"ק – ולפלא שאז הפסיק כ"ק אדמו"ר שליט"א, כך שעי"ז התאפשר לתקן את הדבר...

תוכן השיחה הי' קשור עם ענין ל"ג בעומר שקשור עם ב' התנאים רבי עקיבא ורשב"י. כ"ק אדמו"ר שליט"א הציע שנוסף על הפסוקים שהילדים כבר למדו ולומדים בע"פ, ילמדו גם את הפסוק "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", וכן "ושננתם לבניך וגו'", ועד"ז גם מאמרי חז"ל וקטעים מספר התניא פרק ל"ג.

לאחר השיחות עברו כל הילדים עם כל המוצגים וכ"ק אדמו"ר שליט"א, וכן מחא בידיו הק' ונפנף בידו לשלום. ב"ה גרמו נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר שליט"א עם כ"כ הרבה ילדים.

בשעה שעבר א' מהמוצגים, שהי' כמו תורה שעוסקת כל היום מהבוקר עד הערב מקימה עד שכיבה, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' י.י. שי' העכט שרואה מיטה אך ללא כריות!

לאחר הפּאַראַד, לפני שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א ל-770 (בשעה 1:40), שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ ז"ל וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן לר' משה שי' העכט לרקוד, והנ"ל התחיל לרקוד עם מישהו ואח"כ הצטרפו אליו עוד, ואח"כ הכריז הנ"ל: "לשנה הבאה בירושלים".

לאחר הפּאַראַד הלכו כל הילדים לפארק ונתנו להם אוכל וכו', ואח"כ נסעו לבית.

כמו בכל ל"ג בעומר נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לאוהל, ובדרך עבר בתוך הפארק איפה שהילדים שיחקו, אבל הילדים כבר נסעו בחזרה לבית...