הבדלים בין גרסאות בדף "י"ט מרחשון תשכ"ח"

מתוך יומן 770
 
 
שורה 1: שורה 1:
יום ג' י"ט מ"ח: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:10, ובשעה 2:15 נכנס ר' בנימין גורדעצקי והי' עד 3:45 כשעה וחצי, ואח"ז יצא אד"ש למנחה. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:46, ובשעה 7:10 נכנס חדקוב לאדוהי' עד שעה 7:55, ובשעה 8:05 יצא אד"ש עם כמה חבילות בידו ונסע הביתה, ולא חזר הלילה. נסע עם בנימין קליין מאוד מוקדם נסע. בנימין גורדעצקי נסע הערב לאירופה.
+
הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, למנחה נכנס 3:15. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:15. למעריב נכנס 6:46. אדהי' עד שעה 1:40 לבד בחדרו, ואח"ז בא יעקב הרצוג עם שני אנשים והי' לבד כשעה, ואח"ז יצא וקרא עוד אחד, ואח"ז יצא וקרא לשני. לשני שאל אד"ש איפה הוא לומד ומה הוא לומד, מה לומדים בשבת, ודיבר איתו כמה רגעים, ובשעה 2:10 יצאו. ושאלו את ר' יעקב הרצוג מה אמר אד"ש? חשב ואמר שיהי' הכל סודות, ואח"ז סיפר ואמר שיהי' רק כאן שלא יספרו בחוץ. אד"ש אמר שלא יסמכו על הגויים (הפירוש שכעת מדברים באו"ם הרבה הצעות), ואח"כ אמר שדיבר עם אד"ש בלימוד בנוגע לנס של פורים, שלא אומרים הלל שבנס של חוץ לארץ, ואח"ז נכנס חדקוב. ובשעה 2:25 נסע הביתה עם קרינסקי. אחרי מעריב ניגש דוד ראסקין, וסיפר לאד"ש שאשתו נולדה בת.

גרסה אחרונה מ־01:01, 25 באוקטובר 2007

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, למנחה נכנס 3:15. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:15. למעריב נכנס 6:46. אד"ש הי' עד שעה 1:40 לבד בחדרו, ואח"ז בא יעקב הרצוג עם שני אנשים והי' לבד כשעה, ואח"ז יצא וקרא עוד אחד, ואח"ז יצא וקרא לשני. לשני שאל אד"ש איפה הוא לומד ומה הוא לומד, מה לומדים בשבת, ודיבר איתו כמה רגעים, ובשעה 2:10 יצאו. ושאלו את ר' יעקב הרצוג מה אמר אד"ש? חשב ואמר שיהי' הכל סודות, ואח"ז סיפר ואמר שיהי' רק כאן שלא יספרו בחוץ. אד"ש אמר שלא יסמכו על הגויים (הפירוש שכעת מדברים באו"ם הרבה הצעות), ואח"כ אמר שדיבר עם אד"ש בלימוד בנוגע לנס של פורים, שלא אומרים הלל שבנס של חוץ לארץ, ואח"ז נכנס חדקוב. ובשעה 2:25 נסע הביתה עם קרינסקי. אחרי מעריב ניגש דוד ראסקין, וסיפר לאד"ש שאשתו נולדה בת.