כ"ה כסלו תנש"א

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:43, 12 בדצמבר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ד' כ"ה כסלו, א' דחנוכה

בשחרית, בדרכו למקומו אחר קריה"ת, סימן לזה שהחזיק את הס"ת – להופכו (הנ"ל החזיק הס"ת כשהכתב כלפי חוץ).

בשעה 2:00 הותחל כינוס תפארת זקנים לוי יצחק וחכמות נשים בזאל למטה. היה קהל גדול מאד של זקנים וזקנות (הזאל הי' מלא). כ"ז באירגונו של הרה"ת רמ"נ שי' גערליצקי. נאם בפניהם הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' ליפסקער, שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א בדרום-אפריקה. שרו בפניהם מקהלת ילדים מאהלי תורה וכן החזן ר' משה שי' טעלישבסקי.

ב-3:20 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה.

בהדלקת הנרות הי' הסדר כאתמול, אבל שרו 8 פעמים. אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שארכה כ-25 דקות.

במשך אמירת השיחה וכו' עמדו קהל אנ"ש והתמימים על הפירמידה שבקיר המערבי ובפינות הזאל.

לאחר השיחה מסר כ"ק אדמו"ר שליט"א – למארגן רמ"נ שי' גערליצקי ואח"כ לכמה מנשי חב"ד האחראיות על הכנס – חבילות מטבעות [בנות דולר אחד בתור "דמי חנוכה" לחלק לכל קהל הזקנים והזקנות. (המטבעות – בתוך נרתיק של פלסטיק, שעליו כתוב חנוכה ה'תנש"א)] ואמר להם "הצלחה רבה".

בסיום לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א גם עבור עצמו 2 מטבעות, כשיצא ועמד לגעת בפרוכת, עמד שם הרה"ח המזכיר רחמ"א שי' חדקוב, ונתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א מטבע.

נודע שמחר בלילה יחלק הרבי שליט"א דמי חנוכה אלו לכולם.

מעריב בשעה 5:00. בכניסתו למעריב, לפני שהסתובב, הביט על המנורה הגדולה.

היום התקיים סיום הרמב"ם, סיום הל' עירובין והתחלת הלכות שבת.

הנחה הרה"ת ר' יקותיאל שי' ראפ, ודיברו הרה"ת רא"א שי' צייטלין, וכן כמה מאנשי הקבוצה מצפת עיה"ק שהגיעה לכאן – דיברו בהתרגשות רבה על רשמיהם מביקורם אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.