יומן חסימות

מתוך יומן 770

זהו יומן פעולות החסימה והשחרור של משתמשים. כתובות IP הנחסמות באופן אוטומטי אינן מופיעות.

ראו גם את רשימת המשתמשים החסומים הנוכחית.

יומנים

אין פריטים תואמים ביומן.