עמוד ראשי

מתוך יומן 770
יומן 770

ברוכים הבאים לאתר "יומני בית חיינו 770"


מטרת האתר - ללקט ולאחד את הזכרונות והיומנים הרבים של כל אלו שזכו לשהות בבית חיינו 770 מאז תחילת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לפי השנה והתאריך.

באפשרות כל אחד ואחד מהגולשים לערוך (או ליצור) "ערך" של יום מסוים בשנה מסוימת ולהוסיף את זכרונותיו האישיים מאותו יום, כגון תוכן של יחידויות, מענות, סיפורים וסתם הווי של 770.

האתר בנוי באותה מתכונת של אתר האינצקלופדיה החופשית "ויקיפדיה", המאפשרת לכל אחד לערוך בעצמו את הערך המבוקש (בנדון-דידן - התאריך). עם זאת, בקשתנו שטוחה לכל המוסיפים מיומניהים האישיים שיועילו להוסיף את תוכן יומנם בסיום היומן המופיע מכבר באתר (באם מופיע יומן לאותו היום), ולא לתקן או לשנות את גוף היומן שכבר מופיע; עבודת העריכה תיעשה על ידי צוות האתר, כדי לשמור על נוסח אחיד (או על הנוסח המקורי של היומנים הנדפסים).

וזאת למודעי: החומר שבאתר זה מוגן בזכויות יוצרים ע"פ הלכה, וכן - להבדיל - ע"פ החוק הבינלאומי (ראה הבהרה משפטית בתחתית הדף). אי לכך, אין לעשות שום שימוש בחומר שבאתר, מבלי לציין במפורש את המקור בליווי לינק לכתובת האינטרנט www.yoman770.com - אתר יומני בית חיינו 770.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


תש"י - תשי"ט


תש"כ - תשכ"ט

תש"ל - תשל"ט


תש"מ - תשמ"ט


תש"נ - תשנ"ט


תש"ס - תשס"ט


תש"ע - תשע"טיומני השבוע