א' אדר-ראשון תשכ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' א' אד"ר: הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:35 ובא עם סימפסון. פתחתי לו את הדלת הראשית ואמר לי א דאנק. התפילה התחילה בשעה 9:30, החזן הי' קעלער, ובשעה 10:10 נכנס הרבי לקדיש של שיר של יום, אמר קדיש, ואח"כ שם ידו על הזקן. רביעי קיבל הרבי. מולה פרוס בירך הגומל אבל לא הי' יכול להגיד את המילים, אמר הגומל ולא המשיך, ואז הרבי אמר לחייבים... כן מולה פרוס קיבל הגבהה והרבי הביט עליו. בזמן שהקהל אחז מוסף, הרבי אמר תהלים, התפלה נגמרה בשעה 10:35. למנחה נכנס 3:15 אמר קדיש דרבנן לפני מנחה. בשעה 3:30 נגמר מנחה. הלך הביתה הערב בשעה 4:55 וחזר בשעה 6. נכנס למעריב 6:45 ונגמר מעריב 6:57. חדקוב נכנס להרבי בשעה 11:00 ונשאר עד 11:50, הרבי יצא 11:55 ונסע עם קרינסקי לביתו.