א' אדר-ראשון תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, א' אדר ראשון – ב' דר"ח

שחרית ומוסף היו כאתמול. בקריה"ת נערך "מי שברך" ליולדת בת, וההפסקה בין שחרית למוסף הי' מ-10:57 עד 11:14. התפילה הסתיימה ב-11:37.

בסיום תפילת מנחה הודיע הרב יקותיאל שי' ראַפּ אודות הסדר שיהיה בלילה: תחילה ישמיעו את ה"שיחה היומית" (כמידי ערב), לאחר מכן יתקיים השיעור העיוני השבועי בענייני גאולה ומשיח, אח"כ יהיו ריקודים לרגל חודש אדר. אח"כ הודיע על אמירת תהילים עבור ה"דידן נצח" ב-770 ובאה"ק. אמירת התהילים הסתיימה ב-3:38.

לקראת ערב הגיעה ל-770 קבוצה גדולה של מקורבים צעירים מקליפורניה, העתידה לשהות ב-770 למשך כמה ימים.

מעריב הסתיים ב-6:58.

השיעור העיוני בענייני גאומ"ש נמסר ע"י הרב מרדכי שי' רוטענשטיין במערב 770, בנושא "עשירות כאמצעי לגאולה" (בקשר עם ה"דבר מלכות" דשבוע זה, בו מורה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכ"א מישראל ישתדל להיות עשיר בפועל, ושכאו"א הוא כבר עשיר בפועל בגשמיות וברוחניות).

הריקודים של חודש אדר החלו אחרי השיעור, בשעה 10:45 ונמשכו עד לשעה 12:20 לערך. הריקודים היו כמובן בשיא ה"שטורעם" כרגיל, ובשלב מסוים, בעת הניגון דקאפיטעל ק"ו "ברוך ה' אלקי ישראל", הקיף מעגל הריקודים את כל החלק המערבי של 770, דבר שהזכיר לכו"כ את הריקודים בליל י"א ניסן – ג"כ עם ניגון זה...

כן כמה פעמים במהלך הריקודים נשאו חתן על כתפיים, ובכל פעם עבר הניגון כמובן ל"מהרה ישמע" וכדומה.

במהלך הערב התקיימה ההתוועדות השבועית לתלמידי ישיבת "אור שמחה" כפר חב"ד ב"חדר שני" ד-770. כן התקיימה התוועדות לבוגרי "קבוצה" ס"ה לרגל סיום אמירת הקדיש לר' יהונתן בורגן ע"ה – אביו של א' מתלמידי הקבוצה.