א' אדר תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:15. בדרכו ל-770 עמדה מכונת דלק וחסמה את הרחוב הצדדי שעליו נוסע כ"ק אד"ש, וכמה מאנ"ש פינו את המדרכה כדי שכ"ק אד"ש יעקוף דרכה את המכונה, אולם בהגיעו לצומת הבחין ברגע האחרון הנהג ר"י קרינסקי שהכביש חסום, עלה על השדרה ועצר מול 770. א' שנדב ממון בשותפות עבור מוסדות חב"ד בצפת ואחרי מס' שבועות הפסיד בעסקיו, כתב לכ"ק אד"ש שחושב שהסיבה לכך היא פרסום שמו, וענה כ"ק אד"ש: מצוה לפרסם עושי מצוה. ושיסע לאה"ק לבקר מוסד שלו בצפת. לאחרונה שאל א' את כ"ק אד"ש שהיות ותובעים לעסוק במבצעים וכו' האם שייך גם היום "עבודת התפלה" כבעבר, וענה כ"ק אד"ש: "כפסק דין ברור קונטרס התפלה ועוד".