א' אדר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' ב' אדר ה'תשמ"ב

הגיע מביתו ויצא לקרה"ת ב- 10:15, כשהגיע מביתו נתן לילד [שהי' לו היום אופשערניש מטבע] ואמר לו [באנגלית] לשים בקופת צדקה, למנחה יצא ב- 3:20 לפני כן נכנסו משפחת גרונר לחתונת בתו והחתן ומשפחתו לקבל ברכת וסידור אד"ש, בגעה"ת. יצא למעריב ב- 6:45 [בנימין פתח את הדלת וכו'] נסע לביתו 11:50 [כרגיל].