א' אלול תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' בדר"ח אלול: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15. למנחה יצא 3:25 נסע הביתה הערב 6:20 וחזר 7:20. נכנס למעריב 9:33. בשעה 12:15 נסע הביתה עם קרינסקי.