א' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' ב' דר"ח אלול

"היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו". כמנהג ישראל לתקוע בשופר החל מיום ב' דר"ח אלול. החלו היום להשמע התקיעות ב-770.

עם סיום המנין של התמימים (בזאל למעלה) פתחו את דלתות ג"ע התחתון והעליון (כנהוג בעת קריה"ת) והבעל תוקע הקבוע במנינו של כ"ק אדמו"ר שליט"א - הרה"ח ר' דוד שי' רסקין - תקע את התקיעות.

היום החלו גם לומר את שלושת פרקי התהילים המחולקים לימי חודש אלול עד למוצאי יום הכיפורים (כמובא בהיום יום - ר"ח אלול), וזאת בנוסף לשיעורי התהילים הקבועים, ובנוסף לפרקי התהילים הנאמרים במיוחד לבריאותו והחלמתו השלימה והמהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

היום יצאו בשליחות כ"ק אד"ש, הת' יצחק שי' קורץ והת' יחיאל חיים שי' קוצר שנסעו לעיר סמרקנד שבאוזבקיסטאן.