א' אלול תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי בדר"ח אלול

כ"ק אד"ש מה"מ לא יצא היום לתפילות.

מר אופיר נכנס לכמה דקות (מר מייספילד לא התקבל היום).

וב-770 מנסרת בחלל אוירת החגים, ו"שלושים יום קודם החג" החלו ההכנות בקדחתניות. ביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש נערך, השנה יותר מתמיד, לקליטת המוני בית ישראל הבאים להסתופף בצל כ"ק אד"ש מה"מ בימי החגים הבעל"ט של שנת נפלאות דגולות.

א' מהעובדות הבולטות שמהוות חלק בלתי נפרד מיתר ההכנות המאסיביות שנעשות לקראת קבלת אלפי האורחים, היא, בניית התשתית של חדרי הנוחיות, אשר צומצמו לפני יותר מחצי שנה בחלקו הישן של ביהכנ"ס, על סמך מיקומם החדש בבני' העתידית (למטה) באופן של ריבוי בכמות ובאיכות גם יחד. אמנם, כאמור, עד עתה נעשתה רק התשתית, מפני חסרון כיס, אך כאשר ימים הנוראים ממשמשים ובאים, ברירת המחדל שנותרה היא, איפוא, להשלים הבני'! ואכן ניכרים הדברים בשבועות האחרונים: הפועלים עושים במלאכה שעות ע"ג שעות, מסביב למחוגי השעון, כדי להשלים הבני' למטה לקראת חודש תשרי, המשובע בכל.

א' הבעיות שלע"ע נותרו ללא פתרון, היא בעיית מקומות הישיבה. שכן, בניגוד לשנים הקודמות, הרי החל מאשתקד כ"ק אד"ש מה"מ מתפלל בחדרו המיוחד, בצד מערב... והאמת היא שאף א' לא נערך לקראת הבעי' הזו, משום שהתקוה היתה ועודנה כי נזכה תיכף ומיד לבריאותו והתגלותו המיידית. וכנראה שזה הפתרון הבלעדי ש(נקוה ויהיה) נראה לעין!