א' טבת תנש"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' בדר"ח טבת, נר שמיני דחנוכה

עלה לחלוץ התפילין לפני מוסף ב-10:50 (אחרי אשרו ובל"צ) ונכנס שוב לביהכנ"ס ב-11:25 (כשנכנס לא הסתובב לקהל).

כינוס צבאות ה' העולמי

בשעה 1:45 הי' כבר הזאל מלא. כל קבוצה תפסה את מקומה, והכל התנהל בסדר מסודר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס ב-2:35, והחלו בתפילת מנחה. אמרו אשרי בניגון ועודד בידו, וכן במודים דרבנן וב"עלינו". לפני אל תירא הסתובב וכששרו ב"אל תירא" עודד (פעם אחת).

ניגש לסטענדער שמע"ג יאמר את השיחות, והחלו לומר הפסוקים. במנהטן נאמר הפסוק: תורה וגו', בהונג-קונג – שמע גו'. במוסקווא – כל ישראל כו', בירושלים – ישמח כו' ע"י אחד מילדי צ'רנוביל. את שאר הפסוקים אמרו תלמידי "אהלי תורה" וה"ליובאוויטש ער ישיבה" אושען פארקוויי.

אחד הילדים שי' הכריז "יחי אדונינו מורנו ורבינו" וכל הקהל ענה אחריו. ואח"כ החלו לשיר "ווי וואנט משיח נאו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א מחא כף. לאחר מכן כשמחאו כפים לאות תודה לאלו שאמרו את הפסוקים (כרגיל) הצטרף גם כ"ק אדמו"ר שליט"א למחיאות הכפים.

אח"כ ראו בוידיאו את כל טקסי הדלקת הנרות בכו"כ מקומות בעולם, אך לא בשידור חי, כדלקמן: קהיר, מרוקו, מונטוידיאו, שיקגו, קליפורניה, הבית הלבן.

כשהראו את מרוקו, התעניין כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע למקום.

המקומות שראו את ההדלקה בשידור חי (לפי הסדר): הונג-קונג, מלבורן, מוסקווא, בואנוס-איירס, לונדון, סידני, יוהנסבורג, קייפטאון, פריז ומונטריאול.

הושמעו דבריו של ראש הממשלה מר יצחק שי' שמיר, דברי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב מרדכי אליהו שליט"א ליד הכותל המערבי, לאחר שהדליק את המנורה, אחריו מסר אחד מילדי צ'רנוביל שי' ברכה לכ"ק אדמו"ר שליט"א; במנהטן הושמעו דבריו של ראש העיר (נ.י.) מר דייויד דינקינס.

במונטריאול בירך ראש ממשלת קנדה, שהזכיר בדבריו גם את שנת אראנו נפלאות... כמו"כ הגיע לטקס ההדלקה במונטוידיאו ראש ממשלת אורגוואי.

לבסוף היתה ההדלקה בבית המדרש של כ"ק אדמו"ר שליט"א כאן, כששרו 'הנרות הללו', עודד השירה בחוזק כבר בתחלת הניגון לכל עבר (שלא כרגיל).

אח"כ החל הרבי שליט"א באמירת השיחה הראשונה שארכה כ-15 דקות.

תרגום השיחה היה על ידי הרב שלום דובער שי' העכט, גם השיחה השני' ארכה כ-15 דקות, השיחה השלישית כ-5 דקות. יצוין שפתיחת השיחה הראשונה היתה בזה שמבקשים בעת הדלקת הנרות, שכשם שעשה לאבותינו נסים בימים ההם, כן יעשה לנו נסים בזמן הזה, עד לנס הגאולה האמיתית והשלימה.

אח"כ בירך הרה"ג הרב חיים הכהן שי' גוטניק את כ"ק אדמו"ר שליט"א בברכת כהנים, והילדים הצטרפו לאמירת שלושת הפסוקים מלה במלה, ואף כ"ק אדמו"ר שליט"א השתתף באמירה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א ציוה לנגן שיבנה ביהמ"ק. וניגן זאת החזן הר"ר משה שי' טלישעבסקי כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מעודד את השירה בחזקה.

לפני תפילת ערבית נטל ידיו בספל וקערה שהובאו לו, ואחר תפילת ערבית ניגשו המדריכים וכן המדריכות וחילק להם חבילות של מטבעות 'דיימס' ואמר לכאו"א "א פרייליכן חנוכה".

בצד עמד צלם, כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך אליו ונתן לו חבילת מטבעות ואמר לו (באנגלית) תודה. ואח"כ ניגשו עוד שני צלמים.

אח"כ הסתובב לעבר שתי נשים שעמדו בחלון עזרת הנשים דקינגסטון (והסריטו קודם לכן). הרים ידו עד לחלון ומסר לכל אחת מהן חבילת מטבעות, כשיצא החלו לנגן מארש ר"ח כסלו ועודד השירה בחוזק ובשמחה רבה.

בכל עת הכינוס היו פניו הק' זוהרות ומאירות.

כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מהכינוס (בשעה 5:30 לערך), עמד בדרכו ילד שנפלה לו הכיפה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עצר, הצביע על הכיפה, וחיכה עד שהילד ירים ויחבוש את הכיפה, ואז הניף את ידו לילד בחיוך רחב.