א' טבת תשכ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' בדר"ח טבת נר ז' דחנוכה: הבקר הגיע אד"ש בשעה 9:27, החזן הי' ר' יוסף וויינבערג. מסר ליב גרונר לאד"ש שאוחזים אחרי שיר של יום ומיד נכנס אד"ש ואמר קדיש, וחיכה עד סוף התפילה. הרבי לא התפלל לפני העמוד מפני שהיום ר"ח. קיבל עלי' רביעי. הסתכל על הקהל לפני הקריאה. תהלים אמר בציבור. התפילה נגמרה בשעה 10:45. היום הי' הכנסת ספר תורה לאהלי תורה והישיבה לא הלכו. בשעה 3:17 נכנס אד"ש ואמר קדיש דרבנן מפני שלא אמר בבוקר, ואח"ז התחילו אשרי. הרבי ישב על יד השולחן. בזמן שנכנס אד"ש הסתכל על הקהל שעמד מולו, בזמן חזרת הש"ץ אמר משניות, החזן גם הי' יוסף וויינבערג, שרו הנרות הללו והרבי לא עשה שום דבר בזמן ששרו. להדלקת נרות של חנוכה הלך אד"ש בשעה 4:23 וחזר בשעה 5:35. למעריב נכנס בשעה 6:20 ונגמר התפילה בשעה 6:34. הרבי הלך הביתה בשעה 11:50 בלילה. חדקוב אז הי' במרכז ואני אמרתי לו שהרבי כבר יצא, אז מיד מיהר והרבי חיכה עליו בטקסי.