א' טבת תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' בדר"ח טבת: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:05. למנחה נכנס 3:18, שרו בהדלקת נרות ואד"ש נענע קצת עם ראשו. נסע הביתה להדליק נר חנוכה שעה 5 עם הרבנית, וחזר 6:20. למעריב נכנס 6:47. בשעה 10:50 נכנס חדקוב והי' כחצי שעה ואח"כ נכנס עוה"פ ונסע הביתה עם יודל בשעה 11:40. היום נסע קאזאנובסקי לארץ ישראל, ר' דד ראסקין התוועד הלילה.