א' טבת תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון בדר"ח טבת ה'תשנ"ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א הודיע (למזכירות) שברצונו הק' לחלק 'דמי חנוכה' לכאו"א מאנ"ש שי', מטבעות של דולר. יצויין כי הוראה זו באה בהמשך לחלוקת 'דמי החנוכה' לילדים (דולר רגיל ומטבע של 'דיים') ביום א' שעבר, בתום הכינוס הגדול, הסאטאלייט.

יום זה הי' עמוס ורצוף אירועים, החל בשעה 2:05, עמד כ"ק אדמו"ר שליט"א ליד פתח חדרו הק' וחילק לעוברים 'דמי חנוכה' עד 3:10 כשמברכם "אפריילכ'ן חנוכה", ובתוך כדי החלוקה שמעו ע"ד הודעתו הק' של הרבי שליט"א בדבר אמירת שיחה לאחר מנחה. לאחמ"כ נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה בזאל הגדול ובסיומה, לאחר הדלקת הנרות, החל בשיחת קודש מיוחדת שנמשכה כ-25 דק'. לאחר מכן ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א ונעמד ליד שולחן הדולרים [ולא עולה ליד פתח היכל קדשו כהצעת המזכיר], ולהפתעת הכל, בטרם התחיל לחלק עוד 'חנוכה געלט', החל באמירת שיחה נוספת שבה הסביר מדוע החלוקה תהי' בבית הכנסת כאן למטה ולא למע'..., ותיכף בסיום שיחה קצרה זו הכריז הגבאי (בשם המזכירות) שהחלוקה היא אך ורק לאלו שלא קיבלו (שהרי גם לפני התפלה היתה חלוקה, כאמור) אבל מיד תקנו כ"ק אדמו"ר שליט"א ואמר "אלע וואס ווילן" (כל המעוניינים). לאחמ"כ המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א בחלוקת ה'חנוכה געלט' במאור פנים מיוחד, כשהרבה מבין העוברים זכו לקירובים ויחס מיוחד. לקראת סיום החלוקה עברה קבוצת נשים [שבאה מקבוצתו של צייטלין] שביקשו ברכה לזחו"ק וכ"ק אדמו"ר שליט"א השיב וברכם: "אמן בקרוב". חלוקה זו נמשכה כ 4 שעות, לאחמ"כ נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידיו לתפלה, עלה לבימתו לתפילת ערבית, ובסיומה שוב חילק, במשך כ-10 דק' למי שלא קיבל קודם לכן, ובדרך צאתו הגיעו עוד ועוד, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עצר ונתן אף להם 'חנוכה געלט'. לקראת סוף בית הכנסת עמדו אבי טאוב ודוד נחשון, כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ושאל עליהם "זיי האבן שוין באקומען"?