א' טבת תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי ר"ח טבת

בשעה 3:35 לערך הגיעה ההודעה (לנושאי הביפרים) על תפילת מנחה שתתקיים בקרוב (SOON). רחובות קראון הייטס קושטו בגוון האנשים שצעדו ורצו מכל קצוות השכונה. אי אפשר שלא להצביע על גודל תשוקתם ומרצם של תושבי השכונה, אשר למרות שזכו מדי יום מימי החנוכה להשתתף במעד הדלקת הנרות בנוכחותו של כ"ק אד"ש מה"מ, הנה אף היום, חרף קוצר הזמן ולחץ השעה, כ-40 דקות לפני זמן הד"נ, באו בהמוניהם ל-770 [עד כדי כך, שא' האברכים אף הודיע לזוגתו כי אם לא יספיק לשוב בזמן, שתדליק גם את נרות החנוכה ותוציאו יד"ח...]. מאידך, חשוב לזכור, כי היתה זו הזדמנות שלא ניתנת כל יום... שכן בניגוד לפעמים רבות, ההודעה נמסרה בעוד מועד, כך שגם אלו המחזקים את השכונה וגרים בקצוותי', הספיקו וזכו אף הם להשתתף במעמד המרגש (בכל פעם מחדש) של הדלקת הנרות.

כ"ק אד"ש מה"מ נכנס לבית הכנסת בשעה 3:49 (כעבור יותר מ-10 דקות מעת מסירת ההודעה), ועם סיום התפילה, 4:01, יצא אל המרפסת. הש"ץ הרב טלישבסקי בירך והדליק. כ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה אל הקהל שעמד ממולו ומשמאלו, ולקראת סיום הברכה השני' פנה לעבר המנורה, והביט עלי' משך כל הזמן. הקהל ניגן את הניגון 'הנרות הללו' עם ההקדמה, כתמיד, ולמרות הזמן הקצר שנותר (כשעוד קודם לכן כבר נשמעה ההזעקה הראשונה). כ"ק אד"ש מה"מ ליוה את הניגון בפיו בקטע של "בם, בם, בם בם בם בם", כמו"כ במשך כל הזמן הכה באצבע ידו הימנית על כף ידו השמאלית. לסיום ניגנו "על נסיך" כשלושה פעמים, ולאחמ"כ פנה כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו והי' זה האות לסיום, ומיד אמרו "עלינו", "אל תירא", 'קדישים', ובסיומם החלו לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה בתנועות ראשו הק'. ניגנו משך כדקה ומחצה ואז פנה כ"ק אד"ש מה"מ לעבר הריל"ג וסגרו הוילון. בסיכום, זכינו בגילוי כ"ק אד"ש מה"מ כמשך תשע וחצי דקות.

השעה היתה 4:10 וזמן הדלקת הנרות בניו יורק הוא 4:16. הי' זה מחזה מעורר חיוך לראות את קינגסטון עוו. סמוך לאזעקה השני' רצים מאות אנשים בכיוון ההפוך... שכן הכל רצו לבתיהם להדליק את שבעת הנרות של המנורה, וכעבור זמן קצר חזרו שוב לאותו הכביש, והפעם - לבית משיח, לקראת 'קבלת שבת' עם מלך המשיח.

ליל שבת קודש

בשעה 6:10 נודע שבעוד מספר דקות יכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, וב¬6:15 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ ל'קבלת שבת', והש"צ הרב משה שי' טלישבסקי החל בתפלה. 'לכה דודי' ניגנו במנגינת "אורך ימים", וחלקו האחרון במנגינת "חיילי אדוננו", וכנהוג לאחרונה, המשיכו לנגן גם בסיום הפיוט, 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' (המתנגן באותה מנגינה) משך דקות ארוכות.

עם סיום התפלה, 6:45, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, והכריזו ג"פ גוט שבת, ואח"כ פתחו בניגון 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' [מאחורי כ"ק אד"ש מה"מ עמדו חברי המזכירות שי' כולל גם המזכיר הראשי הרב חודקוב שי', וכן הד"ר רעזניק שהגיע לשהות במחיצתו של הרבי בשבת קודש]. כ"ק אד"ש מה"מ הסתכל תחלה על הקהל ואף התכופף ע"מ לראות את הילדים וכו'. לאחמ"כ החל לעודד וללוות את שירת הקהל בתנועות ראשו הק', כשמפעם לפעם לרגע השירה מתחזקת וגוברת בתנועות מהירות וחזקות בראשו ובגופו הק'. וכך זה נמשך לעיתים כשרוב הזמן מביט כ"ק אד"ש מה"מ לעבר הנרות (הדלוקות) מימינו, ומפעם לפעם סוקר את הקהל ומתרומם מעט מכסאו, וממשיך בעידוד בתנועות הנ"ל. הקהל, אין צורך לומר, הגביר את שירתו בעוז ובחיות, והיתה זו התלהבות בלתי פוסקת, בחי' "מוסיף והולך". לסיום, סימן בראשו הק' וסגרו את הוילון. השעון הראה על 6:53.