א' כסלו תנש"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, "יום הבהיר" ר"ח כסלו

קודם תפלת מוסף עלה לחדרו לחלוץ התפילין ושב כעבור 20 דקות ואז התפללו מוסף. בשים שלום ניגנו בניגון הידוע ועודד את הניגון חזק מאד (ג' פעמים).

חלוקת הדולרים החלה ב-12:45 והסתיימה ב-4:37.