א' כסלו תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ראש-חודש כסלו

בעשר בבוקר הודיע הרבי מביתו בטלפון שלא יחכו לו לקריאה. ב-10:30 הגיע ונכנס לחדרו. ברבע לאחת-עשרה הגיע יהודי שנכנס כל ראש-חודש ל'יחידות'. דומני שהוא ממשפחת בית הרב ושמו אורנשטיין. הוא נמצא אצל הרבי כשעה. ב-11:50 יצא הרבי לקריאת-התורה שנערכה בגן-עדן-התחתון. הסטנדר של הרבי הוצב ליד דלת חדרו.

בימים אלו קיבל אחד מענה מהרבי על השאלה האם בלימוד תניא וחומש בחת"ת צריך להבין, או די באמירת המילים בלבד. התשובה הייתה שצריך גם להבין ולא די באמירה לבד.

שלא כרגיל, לא הלך הרבי לביתו בשעה 5, אלא נשאר בחדרו. ב-6:45 יצא לתפילת ערבית. ליד הדלת עמד עני אך מאחר ולרבי לא היה בכיסו כסף קטן הוא חזר לחדרו, הביא כסף ונתן לעני, ואחר נכנס לבית-המדרש לערבית.

ב-8:15 התחילה 'יחידות'. בין הנכנסים הלילה גם הבחורים מארץ-הקודש. חילקו אותנו לשלוש קבוצות, חלק נכנסו היום, חלק ביום שלישי (ואני ביניהם) וחלק נוסף ייכנסו ביום חמישי.

לאחד התמימים שנכנסו היום אמר הרבי שחסידות צריכים תמיד ללמוד. לאחר אמר שיתכתב עם אלו שפעל איתם בזמן היותו בארץ-הקודש, מכיוון שמעבר לים ההשפעה היא יותר גדולה מאשר במקום. ה'יחידות' הסתיימה בשתים-עשרה וחצי לערך. באחת ורבע אחר חצות הלך הרבי לביתו.

צא"ח כאן עושים כל יום אסיפות. היום הייתה להם אסיפה כללית והם 'קיבלו על הראש' כדבעי. בתוך המודעה שפירסמו העתיקו קטע ממענה שכתב להם הרבי בפתק.