א' כסלו תשכ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' בדר"ח כסלו: הרבי הגיע הבקר בשעה 9:25 נכנס אד"ש לשיר של יום בשעה 10. אד"ש נשאר עד סוף התפילה, בשעה 10:45 נגמר התפילה. אד"ש נסע עם קרינסקי בשעה 3:50 מאוחר מדי וחזר בשעה 4:15, נכנס לזאל להתפלל מנחה ולא הי' מנין, אז הרבי אמר לבחור שילך לקרוא מנין, וגם לחזן אמר שיחכה עד שיהא מנין. החזן הי' שלמה קונין, ולא הי' שום סדר בזאל, והרבי נכנס מהדלת השני' וגם יצא משם. הבחורים אומרים למה התפלל כל כך מוקדם מפני שהי' צריך קדיש דרבנן ולא הי' יכול להגיד לפני שבת... הרבי הלך הביתה בשעה 8:10, משא"כ כל שבת הולך 9:30.

הרבי הגיע הבוקר בשעה 9:25 ונכנס לתפילה ב"היום יום" בשעה 10:00. קיבל עליה. בזמן הפנוי אמר תהילים בתהילים שהניחו על הסטענדר. הסתכל על הדף הראשון של התהילים לראות של מי זה ודפדף בו וסגרו. אמר משניות ואחר כך "קורבנות". אד"ש נשאר עד סוף התפילה. בשעה 10:45 נגמרה התפילה.

אד"ש נסע עם קרינסקי בשעה 3:50 (מאוחר יחסית) וחזר מביתו למנחה ב-4:15. בזאל עוד לא היה מנין (כי כרגיל בערב שבת הרבי נכנס אחר הדלקת הנר, כ-20 דקות לפני השקיעה, וכאן נכנס 15 דקות לפני הדלקת הנרות). היו 4 בחורים ב"זאל" ועוד לא הספיקו להניח את המפה הקטנה על הסטענדר שלו, וישר זרקו זאת והניח כמו שהוא זרוק. הרבי עמד אותו זמן ליד הסטענדר, ואמר "איך דארף א מניין", והכניסו מיד את מי שהיה ב-770. ניגש אחד והתחיל לומר אשרי, והרבי אמר לו "ווארט א מינוט", כי הרבי בראש חודש אומר משניות וקדיש דרבנן לפני מנחה (מכיוון שלא אמר קדיש דרבנן בבוקר לפני הודו). אח"כ אמר קדיש והתחילו להתפלל. החזן היה שלמה קונין. לא היה שום סדר בזאל. הרבי נכנס מהדלת השניה וגם יצא משם.

הרבי הלך הביתה בשעה 8:10, משא"כ בכל שבת הולך 9:30.