א' כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' ר"ח כסלו: הבקר בא אד"ש שעה 10:05, קיבלתי כהן. למנחה לא יצא, ונסע הביתה 4:20 וחזר 5:20. נכנס למעריב 6:46. בשעה 8:25 התחיל היחידות. נכנס שלמה רייניץ והכלה והמשפחה, יצחק גורביץ והכלה, ובשעה 12:10 נכנס ר' משה צבי נרי' והי' כשעתיים. אד"ש חזר עבורו בקיצור מהמאמר בשופר גדול, ובנוגע למצות תפילין וגם אד"ש אמר לו שהסאטמר לא שונאי ישראל אלא עושה גדרים לשיטתו... אבל אני יש לי כתפים רחבים שקיבלתי מרבותי!!! היחידות נגמרה שעה 3:15, ובשעה 3:45 נסע אד"ש הביתה עם קרינסקי.