א' כסלו תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני בדר"ח כסלו

לתפילות לא זכינו היום, וכן השלוחים לא זכו ל'יחידות'.

ישיבת אחר-הצהרים של הכינוס יוחדה לאזכרה לאיש הבלתי נשכח, יו"ר המל"ח ויו"ר אגוח"ח הרב חיים מרדכי אייזיק ע"ה חדקוב, אודותיו דיברו הרב יהודה לייב רסקין, הרב נחמן שי' סודאק, ושליח כ"ק אד"ש מה"מ ללטבי' הרב נתן-נטע שי' ברכהן. לאחמ"כ דיברו דברי ברכה ונעילה מנכ"ל צא"ח אה"ק, בענין שלימות הארץ ומבצע "ארץ ישראל בסכנה" שאורגן ע"י צא"ח, וכן הרב נפתלי הכהן רוט, שבכושר נאומו הריטורי כבש את לב השומעים. הוא דיבר על הדברים הנדרשים ליטול מ"ארבעה ימי המרתון של שליחות, אהבת ישראל ומשיח".

הרב קטאלרסקי סיים בהחלטות, ונעל את הכינוס.

ולסיכום הכינוס ניתן לומר, כי חלק ניכר מהכינוס וכמה נאומים נכבדים יוחדו לענין 'משיח', והתקבלו גם החלטות חשובות בענין. כמו"כ הכינוס עצמו הי', ע"פ רוב, באחדות ובאהבת רעים בין השלוחים, אשר למרות המצב הלא טוב הנוכחי, יצאו מחוזקים באופן אשר "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".