א' מנחם-אב תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ר"ח מנ"א: הבקר בא אד"ש 10:05, נכנס לקריה"ת שעה 10:15. למנחה נכנס 3:25, אחרי מנחה נכנס חדקוב, ובשעה 3:40 הלך אד"ש הביתה, וחזר 5:30. למעריב נכנס 9:32. בשעה 11:20 יצא אד"ש וחיכה בקר על חדקוב, ונסע הביתה עם קרינסקי.