א' מנחם-אב תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ר"ח מנ"א: הבקר בשעה 10:10, הודיע שלא יחכו עליו ובשעה 10:40 בא עם הרבנית ויצא לקריה"ת שעה 10:50, וקיבלתי כהן. למנחה לא יצא, ובשעה 5:50 נסע הביתה וחזר 7:50. למעריב נכנס 9:33, ובשעה 11:10 נכנס חדקוב והי' כשעה, ובשעה 11:50 נסע הביתה עם קרינסקי.