א' מנחם-אב תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' א' מנחם אב ר"ח ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:05. כשחילק צדקה, עמדה א' עם ילדה בעגלה ע"י פתח 770, אד"ש ניגש אל הילד ודחף לידו מטבע לצדקה.