א' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ר"ח מנחם-אב

כבכל שנה עפ"י הוראת כ"ק אד"ש לעשות שטורעם ולהרבות בסיומים (וכפי הידוע גם כ"ק אד"ש מאזין לכך) ועניני שמחה בתשעת הימים, נהוג כאן לעשות מידי יום סיום מעל גלי הרדיו, את הסיום היום ערך הרה"ח לוי שי' גרליק שסיים את מסכת כתובות וחזר על הדרן של הרבי שעל מסכת זו.

בנוסף לסיום זה עורכים (מידי יום) תלמידי התמימים סיום, גם הרה"ח מנחם שי' גערליצקי מארגן מידי ערב סיומים עם סעודות מצוה לכל מאן דבעי.