א' מרחשון תשכ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, בדר"ח חשון תשכ"ה

שחרית כרגיל כמו אתמול.

למנחה אמר קדיש לפני התפילה כאתמול. למעריב כבר התפלל הרבי לפני העמוד.

הלך לביתו לערך בשעה 12:00.