א' מרחשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ב' דר"ח מרחשון

חלוקות צדקה בלתי שגרתיות

לתפילת שחרית ירד הרבי שליט"א רק עם הסידור, בלי התהלים וכן לקחו עמו לקריה"ת. אחרי הכנסת הס"ת לארון פנה הרבי שליט"א ועלה לחדרו הק'.

20 דקות אחרי-כן ירד הרבי שליט"א שוב לתפילת מוסף עם סידורו, ועתה גם עם התהילים. כסדר הזה הי' גם אתמול.

כשיצא הרבי שליט"א מחדרו לתפילת מנחה חילק מטבעות לצדקה לילדים שעמדו שם, ליד המעלית, וכן למטה לאורך כל הדרך עד שהגיע למקומו.

בסיום התפילה סימן באצבעו לחלוקת שטרות לשליחות צדקה. ירד לעבר הסטענדער המיועד לכך, וחילק שטר א' של דולר לכאו"א, במשך כרבע שעה. חלוקה זו - אחרי מנחה (כמו אתמול) - גם היא א' מהחלוקות הבלתי שגרתיות.

בסיום החלוקה שם 2 שטרות בסידורו, ועלה לחדרו הק' תוך כדי עידוד השירה.

תפילת מעריב התקיימה ב-7:05.

בכל תפילות יום זה, בסיומם, עמדו המוני האורחים כמעט מאמצע ביהכנ"ס! עד לפתחו, במערבו של ביהכנ"ס, לקבל את ברכת הדרך מהרבי שליט"א.