א' מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ב' דר"ח מר חשון

בשעות הצהרים עברה הלוויתו של הרה"ח הרה"ת ר' יעקב הכהן כ"ץ ע"ה, שהי' מידידי בית רבי עוד מתקופת אדמו"ר הקודם. הוא נטמן קרוב לאהל כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע.

לאחר שבימים האחרונים היו כמה אזעקות שוא שגרמו לביטול תורה, החליטו הנהלות הישיבות - בשיתוף עם מרכז שידורי חב"ד - שלא יפעילו את האזעקות אלא אך ורק כשכ"ק אדמהמ"ש יצא לראות ולהיראות, אל החלון או אל המרפסת.

בשעה 5:30 הגיעה הידיעה שבתוך דקות ספורות יצא מה"מ לתפילת ערבית. ידיעה זו עברה במהירות הבזק ובתוך שניות יצאו רבים מהתמימים ואנ"ש, כל אחד להזעיק את חבירו, וכשמה"מ יצא אל החדר המיוחד אף התקשרו לישיבת אהלי תורה להודיע על כך. לבינתיים האזעקה עוד לא פעלה, ו'קינגסטון' היתה במנוחה. אך כעבור כ-8 דקות - עם סיום התפלה כשנודע בבירור שכ"ק אדמהמ"ש יוצא אל המרפסת - הופעלה האזעקה, וביחד עם ריצתם של תלמידי אהלי תורה, רצו עוד מאות מאות אנ"ש וכו', שיצאו מכל פינות השכונה.

המחזה הוא מרהיב ביופיו, לראות (תוך כדי ריצה, כמובן) איך מאות מאות (!) מאנ"ש והאורחים שי', רצים בבהילות לבית משיח...

בעלי החנויות, חלקם סוגרים ורצים ל-770 וחלקם מפעיל את ה'ליין' ושומע (בשעת אמת) מה קורה בבית משיח. רוב רובם של אלו שהגיעו דרך ה'אלארם' הפסידו את ראיית תואר פני מלכנו משיחינו, וזאת עקב שהותו הקצרה במרפסת.

כ"ק אדמהמ"ש שהה במרפסת כמחצית הדקה. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", הניגון שהפך לשם דבר וזכה לעידוד יוצא מן הכלל בליל וביום שמח"ת, וביום א' השבוע. אך כעבור כחצי דקה סימן כ"ק אדמהמ"ש עם ידו לסגור, הריל"ג ניגש ושאל וכ"ק אדמהמ"ש ענה בחיוב, ומיד לאחמ"כ - בעוד המזכירים טרודים בסגירת המסך - עודד לפתע כ"ק אדמהמ"ש בידו הק' ג"פ. השעה היתה 5:44.