א' מרחשון תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש

היום לא זכינו לראות את מלכנו כלל וכלל. מובן הוא שהדבר לא הוסיף ב'עונג שבת' של הקהל, מה גם שנודע אשר דבר זה בא בהמשך לתפילת ערבית דאתמול, עת שהה כ"ק אד"ש מה"מ במרפסת, כך שלא נשאר אלא להתחזק בתפילות ובבקשות לרפואתו השלימה והמלאה של כ"ק אד"ש מה"מ, שתהי' בעידן הקרוב ביותר.

החתנים עלו לתורה במנין הקריאה שהתקיים, כרגיל, בזאל למעלה בשעה 1:00 לערך, כשכל הדלתות היו פתוחות. כמו"כ התקיים מנין מיוחד לקריאת התורה של מנחה, קרוב לסיום זמן מנחה קטנה, בשעה 5:45 לערך, בסמיכות להול, כשכל הדלתות פתוחות.

וב-770, כבכל שבת, התקיימה גם היום התוועדות מיוחדת, בה השתתפו, בין השאר, הרב דוד שי' רסקין, שזוכה להביא ולמזוג לקהל הק' משקה של כ"ק אד"ש מה"מ, וכמו"כ הרב יוסף שי' רייצעס, הלומד בצוותא קטע משיחה של שבת זו בשנים עברו, ועוד ועוד.