א' מרחשון תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פרשת נח, בדר"ח מרחשון

שיעור ה"דבר מלכות" השבועי התקיים היום על גבי בימת ההתוועדויות (ולא במקומו הרגיל).

בשעה 10:00 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית (כמה דקות לפני התפילה היתה הכרזה מסוימת... וד"ל). ב"האדרת והאמונה" ו"א-ל אדון" ניגנו במנגינות הרגילות, וב"ממקומך" ניגנו "לכתחילה אריבער". בהלל ניגנו (מלבד במקומות שניגנו אתמול, גם) ב"אודך כי עניתני" במנגינת "כי הנה כחומר".

לקריאת התורה הוציאו את ב' ספרי התורה של משיח (הגדול – לקבלת פני משיח והקטן של מלך המשיח בעצמו). עלו שבע חתנים, ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

לא היתה חזרת שיחה, אלא הגבאי שי' הקריא את ה"היום-יום" ומיד החזירו את הס"ת לארון הקודש. עתה עוד נגלה א' הסממנים האחרונים של חודש תשרי, כאשר הקהל שרו "הודו על ארץ ושמים" במנגינת "כמופת הייתי", כשממשיכים אח"כ לנגן "יחי אדוננו" בעוז.

ב"ממקומו" ניגנו במנגינת "כאיל תערג" וב"הוא אלוקינו" ניגנו (פעמיים) כרגיל. ב"אתה יצרת" ניגנו "אתה בחרתנו" (עוד "שיריים" מתשרי...) והש"ץ בהגיעו למילים "אהבת אותנו ורצית בנו" החל שוב לנגן בקטע השני של הניגון. ב"יהי רצון מלפניך" ניגנו "שיבנה בית המקדש", וב"שים שלום" ניגנו כרגיל.

באופן כללי תפילת המוסף התארכה במיוחד, בעקבות סלסוליו הרבים של הש"ץ באופן יוצא מן הכלל... עד כדי כך שהתפילה הסתיימה רק ב-1:03! כשהגבאי מכריז על ההתוועדות-קודש בשעה 1:30 ועל מנחה בשעה 5:30.

חיש מהר סידרו "חיילי בית דוד" את 770 להתוועדות, ובעת כניסת המלך בשעה 1:30 כבר היה הכל מוכן ומסודר. במהלך ההתוועדות ניגנו (בין השיחות): "יחי", "הללוי-ה הודו לה'", "והוא גואלנו" ו"דידן נצח". לקראת סיום ההתוועדות, עלה הרב זמרוני ציק שי' וקיבל בקבוק משקה מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כשהוא מכריז לעבר הקהל (בתוספת הכרזת "יחי" לפני ואחרי) אודות כינוס "ברוכים הבאים" שיתקיים בכ' מרחשון בבת-ים עיר הגאולה, לשבים מ-770 אחרי חודש תשרי. מיד אח"כ פתחו בניגון ההקפות לרלוי"צ כרגיל אחרי חלוקת המשקה.

אחרי ההתוועדות, ניצלו התמימים ואנ"ש את הזמן הנותר עד לתפילת מנחה להתוועדויות חסידים. בין המתוועדים היו: הרב דוד נחשון, הרב זלמן לנדא, הרב זמרוני ציק, הרב ראובן מטוסוב ועוד.

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:30. בקריאת התורה קראו (כבשחרית) בס"ת לקבלת פני משיח, וכרגיל בכגון דא עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשלישי (לשני עלה חתן בר-מצוה, שאף הכריז את הכרזת הקודש).

בסיום התפילה הודיעו על מעריב בשעה 7:00. אחרי צאת הרבי שליט"א מלך המשיח, התקיים כמידי שבת סדר ניגונים וחזרת דא"ח במרכז 770.

מוצאי שבת קודש

לתפילת מעריב נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח עם צאת השבת, בשעה 7:00. אחרי התפילה הודיעו אודות התוועדות לרגל סיום הלכות ברמב"ם ו"מלוה מלכה" שתתקיים הערב ב-770, ואודות תפילת שחרית בשעה 10:00.

כנהוג מידי מוצאי שבת (על אף שמנהג ברוך זה פסק משום מה בתקופה האחרונה), התקיים על בימת ההתוועדויות שיעור ב"דבר מלכות" של השבוע החדש – פרשת לך לך.

וכמידי מוצאי שבת, התקיימה במרכז 770 התוועדות "מלוה מלכה" – סעודתא דדוד מלכא משיחא, בשילוב סיום הלכות איסורי ביאה והתחלת הלכות מאכלות אסורות ברמב"ם.