א' מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, א' מרחשון – בדר"ח

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00 (לפני התפילה סידרו את השעון). בקריה"ת עלה רביעי. יצא מביהכ"נ בשעה 10:53.

בשעה 11:09 ירד לתפילת מוסף, שהסתיימה בשעה 11:31.

למנחה נכנס בשעה 3:15. בתפילה השתתפה כיתת ילדים מת"ת אהלי תורה. בסיום התפילה (3:28) אמרו תהילים עד השעה 3:36.

למעריב נכנס בשעה 6:45; סיום התפילה 6:57.

לערך בשעה 10:00 התקיים השיעור העיוני השבועי בעניני גאומ"ש, שנמסר ע"י הרב ישעיהו גאָלדבערג שי' – משפיע בישיבת תות"ל רמת-אביב, בנושא "המבול כהכנה לגאולה".

בהמשך הלילה התקיימה התוועדות יום הולדת להת' דוד משה ברדריאַן שי' (קבוצה ס"ח) בפינה הצפונית-מזרחית, ובהמשך הצטרף להתוועדות הרב בצלאל קופצ'יק שי'.