א' ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי ר"ח ניסן

בשעה 2:32 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה בחדר המיוחד. חתן המתחתן בזה היום קיבל סידור מידו הקדושה.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הש"צ אחז באותה עת בסיום אמירת הקדיש, ולאחמ"כ החל הקהל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל ועודד השירה, ושפתותיו הק' רחשו. כעבור דקה לערך החל לעודד בתנועות חזקות ומהירות, מלמע' למטה, משך זמן, בתנועות לא רגילות, ומיד לאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך כדקה ומחצה והשעה היתה 2:44.

לאחר התפלה נכנס אל הקודש פנימה - המזכיר הר' חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב.

בשעה 6:00 לערך התקיימה חופה מחוץ ל-770, אלא שהפעם היתה זו חתונה של מיוחסים משני הצדדים - חדקוב והעכט. ה'מסדר קידושין' הי' לא אחר מאשר סב הכלה, מנהל המרכז לעניני חינוך, ראש מזכירות כ"ק אד"ש מה"מ וראש אגודת חסידי חב"ד העולמית, הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב. כמו"כ כובדו בכיבודים שונים חברי המזכירות: הרב בנימין שי' קליין והרב ניסן שי' מינדל.

בשעה 6:20, עם דמדומי חמה, התקיים המעמד המסורתי של שאיבת 'מים שלנו' לאפיית המצות של כ"ק אד"ש מה"מ. האחראים על כך, הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' לאבקאווסקי ואחיו הרה"ח ר' ישראל, הכניסו צינור מים הנמשך מהבאר ולראשו ברזי', והמזכיר הריל"ג הכניסו היישר לחדרו של הרבי. כ"ק אד"ש מה"מ אחז בידו הק' את הכוס; מילאה ג"פ ושפכה לתוך קנקן שאחז ר' משה שי' קליין. (שלא כבכל שנה, בה כ"ק אד"ש מה"מ נהג למלאות את הכוס פעם א' וליצוק ממנה ג"פ לתוך קנקן - היום מילאה ג"פ, ועל כל מילוי - שפיכה). הדבר נמשך כ-2 דקות, ובאותה עת עמד כל הקהל ב'הול', סמוך לדלת ג"ע התחתון, וניגן את הניגון 'א¬לי אתה'. בהסתיים המעמד, יצאו המארגנים והמשיכו בשאיבה בחצר 770. רבית מהתמימים ואנ"ש שי' זכו במקום בשאיבת ה'מים שלנו'.

20 דק' לאחמ"כ נודע ע"ד תפילת ערבית, ובשעה 6:48 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, לקול שירת "יחי אדוננו". בסיום התפלה לא זכינו לראות את מלכנו: כ"ק אד"ש מה"מ שהה בחדר לאחר התפלה כ-7 דקות לערך, הקהל ניגן באותה עת את הניגון "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ובשטורעם מיוחד - לציון 5 שנים לשיחה הידועה של "יחי המלך".

בשעה 7:04 כבה האור בחדר המיוחד, ונודע אשר כ"ק אד"ש מה"מ חזר לחדרו הק'.

בלב שבור ובאוירה עצובה עזב הקהל את 770.

לא נותר אלא הביטחון הגמור והוודאות אשר "תהי' רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה", תיכף ומיד ממש.

האחראים השנה על אפיית המצות של הבחורים, התמימים ברוך סלונים ומענדל קליין, הכינו רשימה מיוחדת ע"פ הגורל - מי ומי יזכה לעבוד ולאפות את 'המצות של הרבי'.

בשעה מאוחרת יותר הלכו התמימים בלב שמח להכין את המאפי' ולנקותה היטב, כדי שתהי' מוכנה כראוי ליום המחר, לאפיית המצות של כ"ק אד"ש מה"מ.

עוד בטרם פורסמה סדרת הניגונים החדשים לי"א ניסן והעמדתם לבחירה בפני קהל התמימים ואנ"ש - הניגון החדש שחיבר הרב שלום הלוי שי' ברוכשטט תפס כותרות, בעיקר עקב שילוב המילים 'אט אט קומט משיח' וכו'. הניגון מורכב מג' פסוקים: "מזמור שיר ליום השבת", "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון", ו"צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה".