א' סיון תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' א' סיון ר"ח ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 אחרי הגבהת התורה הצביע לכיוון הס"ת שישימו את התפר באמצע ממש כי זה לצד. יצא למנחה 3:30 לפני"כ נתן סידור לחתן אחרי התפילה בירך נוסעים אח"כ נכנס הרב חדקוב. חזר מביתו 7:15 בגעה"ת דיבר עמו ב. אלטהויז יצא למעריב 9:30 אח"כ נכנס אל אד"ש ר' ב. גורודצקי ושהה אצל כ"ק אד"ש עד לערך השעה 12:00 נסע לביתו 12:20.