א' תמוז תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' בדר"ח תמוז: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10, נכנס לקריאת התורה 10:25, אד"ש קיבל עלי'. אחרי התפילה נכנס הורנשטיין והי' כחצי שעה. למנחה נכנס 3:23. נסע הביתה הערב 5:55, חזר מביתו 7:10. בשעה 8:10 ירד אד"ש לבית הכנסת ודיבר שיחה לבנות של חב"ד. בשיחה דיבר אודות בארה של מרים, ודיבר כרבע שעה. מיד אח"ז עלה אד"ש וחדקוב נכנס אליו, ובשעה 8:45 התחילה היחידות. נכנס ישעי' והכלה וההורים שלה, נכנס שמעון רובין, האנגלים לחמש דקות ועוד בחורים, אהרן זבדי והכלה רובשקין. למעריב נכנס אד"ש 10:40. נכנס גוטמן והכלה לעשרים רגעים, והיא נשארה לזמן ארוך, ואח"כ הרב מאוסטרלי' נכנס והי' כחמשים רגעים.

וסיפר הרב שאד"ש תבע ממנו שיחזיר חזרה ליפאן, וגם ישתדל שאשתו של הגר צדק שיתגיירה. וגם דיבר עם צריכים שם לימול. אמר לאד"ש שאין שם מנין וצריך להתפלל ביחידות, אז אד"ש חייך. שאל הרב למה אד"ש צוחק? ענה אד"ש: ממילא וועט מען אייך ניט שמייסען, ומפני שיביא אלו שחזרו בתשובה והם יוציאו אותך! ואד"ש סיפר: שהמלמד שלו לימד אותם שבת"ב לא לומדים, אד"ש אמר על עצמו שבא להחדר ראה שהמלמד לומד. שאלתי אותו, הרי אמרת שלא לומדים בת"ב? ענה המלמד: שממילא וועט מען שמייסן, זאל מען עם שמייסן וייל איך האב געלערנט ת"ב.

ואח"כ שאל הרב: שהיות שיש שם יהודי שאשתו צריכה ללדת, ואולי זה יהי' ילד, אז הוא יהי' צריך לנסוע למול, ושאל האם צריך לנסוע? ענה אד"ש שלא צריך, ורק שהאב יקח רופא והוא יעמוד על גבו. אמר הרב: שכתוב בר' חיים מבריסק שצריך אח"כ לעשות הטפת דם? אמר אד"ש: שאם הוא העומד על גבו וראה שמלים אז אין צריכים הטפת דם! ודיבר הרבה בענין הגרים.

אח"כ נכנס ווינמן הי' לבד כשעה, אח"כ נכנסו עוד שלשה מהפעילים ואד"ש דיבר איתם בענין המסיון, לעשות בלי רעש. היחידות נגמרה 3:45, הם היו שם כשעה. אח"כ נכנס חדקוב לחמשה רגעים, ובשעה 4:00 יצא ונסע הביתה.