ב' טבת תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, ב' טבת


גם היום נמשכה חלוקת ה'חנוכה געלט', כאשר הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א בטרם צאתו לאוהל שבשובו יחלק עוה"פ 'חנוכה געלט', אלא שהפעם נמנעו המזכירים מפירסום הדבר..., אך אעפ"כ, "חברך חברא אית ליה" וידיעה זו עברה אמנם "בסודי סודות" מפה לאוזן, אבל בסמוך לתפילת ערבית נודע הדבר, והחלוקה נמשכה כ-20 דק' לערך.