ב' כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ב' כסלו: הבקר בא אד"ש שעה 12:25, קראו בתורה אל יד חדרו. למנחה נכנס 3:20, אחרי מנחה נכנס סידני הכט ושאל האם מותר לקלל אלו שמדברים על ת"ח? הוציא אד"ש גמרא... לא ברור אצלי. נסע הביתה 4:15 וחזר 5:10, נכנס למעריב 6:50, מינדל הי' לפני שעה. נסע הביתה 11:15 עם הרבנית.