ב' כסלו תשמ"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ועש"ק, ב' כסלו

התפלל תפילות שחרית ומנחה בביתו.