ב' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק ב' מנחם-אב

היום בבוקר לאחר התפלה התקיימה ברכת כהנים המונית מול חדרו של כ"ק אד"ש ויה"ר שבקרוב ממש נזכה ל"מלך ביפיו תחזינה עינינו".

לאחמ"כ התקיימה ב-770 התוועדות מיוחדת לכבוד שבת חזק בה השתתפו הגבאים שכידוע הרבי הורה להם להתוועד מידי שבת חזק, בתחלה התוועד הרה"ח אברהם שי' רפפורט (שקיבל את ה'חזק' במנין המתקיים בהול סמוך לחדרו של הרבי שליט"א) וחילק משקה שהרבי הוציא ע"י הריל"ג להתוועדות זו בקשר עם שבת חזק.

אחריו התוועד הרב אברהם שי' טאוב ונקודת דבריו הי' שבמצב בו אנו נמצאים כעת צריכים לבוא לרבי ולתבוע שיתגלה ויצא ויגאל את עם ישראל, וכבר הי' לעולמים כשחסידי גור וקלויזנבורג התאוננו בפני הרבי שליט"א ע"כ, שרבם חלש ואינו יכול לערוך טישים וכו', והרבי הגיב שחסידים דארף מען מאנען... וכמו"כ בענינינו חסידים דארף מען מאנען ביים רבין זאל זיין געזונט.

ברעוא דרעוין כבכל שבת התאספו עשרות מאנ"ש והתמימים וניגנו ניגונים ולאחמ"כ הרה"ח י.כ. חזר דא"ח ברבים.

מוצש"ק

הערב התקיימה התוועדות עם סיום מסכת תמיד ע"י הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' גורארי'.

בהתוועדות זו דיבר הרה"ח דוד שי' נחשון שסיפר הרבה משליחויותיו ומהתשובות המיוחדות שהרבי נתן לו בעניני משיח ופס"ד בענין "חזקת משיח", התוועדות זו נמשכה עד לאור הבוקר.