ב' מרחשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ב' מרחשון

כשנכנס הרבי שליט"א לתפילת שחרית, בדרכו, סימן להרים דף קודש מהרצפה.

נסע לאוהל ב-3:05. לפני הנסיעה חילק מטבעות לצדקה לעומדים שם, ליד המכונית.

להפתעת ה'עולם', חזר הרבי שליט"א מהאוהל מוקדם, ב-6:20 (לפני השקיעה).

רבע שעה אח"כ ירד הרבי שליט"א לתפילות מנחה-מעריב. בסיום תפילת מעריב סימן לחלוקה לצדקה, וחילק לכאו"א שטר א' משך כרבע שעה.

לכמה ילדים שהביעו את משאלותם בפני הרבי שליט"א במילים "משיח נאו" - ענה הרבי שליט"א "אמן".

כשעברה קבוצת ילדים, חייך אליהם הרבי שליט"א.

הרה"ח ר' משה שי' קוטלרסקי קיבל שטר נוסף עבור אביו שי'.

בסיום שם בסידורו 2 שטרות, ויצא את הזאל בעידוד השירה.