ב' תמוז תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ב' תמוז: הבקר בא אד"ש 10:05, נכנס לקריה"ת, קיבל עלי'. למנחה נכנס 3:18, בשעה 6:10 נסע הביתה. בזמן שנכנס להתיישב בקר, אז ראה אד"ש שמהקר של רש"ג ישנו שם איזה עשיר, ואד"ש יצא מהקר וניגש להאיש, והאיש ניגש לאד"ש, ואד"ש נתן יד להעשיר ודיבר חמשה רגעים, ואד"ש חייך אליו, ואח"כ נסע אד"ש הביתה. חזר 7:20, למעריב נכנס 9:32. אחרי מנחה [מסתמא צריך להיות מעריב] אמר אד"ש לליב גרונר שיגיד לחדקוב שיכין הפתקים, וחדקוב נכנס מיד, ובשעה 10:10 יצא חדקוב, ואד"ש נסע הביתה עם חדקוב.