ב' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ב' תמוז

למרות נסיעתם של רבים מהבחורים לקעמפים ול'מרכז שליחות' וכו' לא נגרעה מנת חלקם של יהודי ניויורק הזוכים לביקורם של התמימים בימי שישי, ורבים מאלו שנשארו ללמוד ב770 (רובם ישראלים - קבוצה תשנ"ב) יצאו למבצעים ועוררו בנוגע ל"הגיע זמן גאולתכם" וכו'.

הבוקר יצאה מכ"ק אד"ש תשובה לא' התמימים מתלמידי הישיבה ששאל האם לנסוע לאה"ק לחתונת אחיו וקבל תשובה חיובית, בחלקו השני של המכתב, כתב, שרוצה ברכה להסתדר עם הניירות וגם ע"ז קבל מענה שלא יהיו בעיות.

ליל שבת קודש ג' תמוז

כבשתי השבתות הקודמות גם בשבת זו 770 הי' מרווח יחסית וזאת משום שרבים מתושבי שכונת קראון הייטס נסעו להרים לשהות בשבת יחד עם משפחותיהם, אבל האוירה נשארה כרגיל.

לפני תפילת ערבית אמרו את כל ה'יום תהלים ליום השישי' ולאחמ"כ ניגש הש"צ ר' אלי שי' ליפסקער והתפלל במתינות ועריבות וכו', מקומו של כ"ק אדמו"ר שליט"א נשאר ריק עם מפה לבנה וכו' ועם כסא המלכות, ועיני כולם נשואות למקום זה בבקשה שנזכה ונראה שוב את כ"ק אדמו"ר שליט"א אתנו יחד.

ב'לכה דודי' ניגנו - כבכל שבת - את הניגון יחי אדונינו וכו' ובסופו שרו דקות ארוכות ואף פצחו בריקוד סוער שמשך אליו קהל גדול. כרגיל, בסיום התפלה, לאחר הכרזת הגבאי על השלום זכר'ס ועל האמירת תהלים ב8:30 בבוקר, נעמדו 2 ילדים והכריזו יחי אדוננו מורנו ורבינו וכו' ג"פ בקול רם וכל הקהל מחרה אחריהם.