ב' תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ועש"ק, ב' דראש השנה

בשחרית שרו "אבינו מלכנו". במשך התקיעות בכה הרבי בלחש. אחרי ברכת הרב בסיום התפילה ("אַ גוטן יום טוב") ממהרים לתפוס מקום להתוועדות.

מספרים שבסעודת יום-טוב בקומה השניה שוחח הרבי עם הרב משה דובער ריבקין על מנהגי "כוס של ברכה" בליובאוויטש.

בחמש מנחה. אחריה הודיע הרב חודקוב שהרבי יצא בשעה 6:20 להתוועדות. הרבי ירד בדיוק בשעה היעודה. היו כמה שיחות ובהן איחולים ליהודי רוסיה, שאת גאולתם קישר הרבי לגאולה הכללית של כלל ישראל. הרבי אמר שבקרוב הם יצאו. המאמר היה על הפסוק "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש". במשך 30 דקות אמר הרבי "לחיים" לכל הקהל, אחרי שהורה שיאמרו זאת מעומקא דליבא. אחר-כך אמר ש"כוס של ברכה" לא יהיה היום, כיוון שיש כאלו שלא נטלו ידים ולא עשו קידוש, וממילא יהיה זה מחר (בשבת שובה). בסיום ההתוועדות עלה הרבי למעלה לתפילת קבלת שבת.