ג' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' ג' אלול

היום הביאו ל-770 מכשיר בדיקות מיוחד, מכשיר זה הובא מביה"ר 'ג'מייקה' וזאת כדי לעמוד על מצבו הבריאותי של כ"ק אד"ש. הרופא שהגיע עם המכשיר הוא מנהל מחלקה שלימה בביה"ר ג'מייקה, ובשיחתו עם הבחורים - שנסעו אתו להחזיר את המכשיר - הוא הי' בהתפעלות גדולה מראייתו את הרבי שליט"א ומהשינוי לטובה שחל מאז שראהו בפעם האחרונה (הנ"ל היה בין עורכי הבדיקות של השבוע הראשון שמאז ז"ך אד"ר). כן סיפר, אשר הרבי שליט"א שיתף עימם פעולה באופן מפליא.

מבדיקה זו גם נודע אשר השערתו של ד"ר ווייס בדבר תיפקוד הווריד אינה נכונה.

הרופא היה מאוד אופטימי ואמר, שעפ"י הנראה בעזה"י המצב יהיה בסדר. יצויין שבשעת הבדיקות נוכח במקום גם ד"ר טישהאלץ שדיבר (טלפונית) לאחר מכן עם ד"ר ווייס ועידכנו על מצב הבריאות של כ"ק אד"ש כפי שהשתקף בבדיקה האחרונה.

היום הוציא כ"ק אד"ש (באמצעות הרי"ק) בקבוק משקה לתלמידים השלוחים היוצאים למיאמי שבפלורידה.