ג' כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' ג' כסלו: הבקר בא אד"ש שעה 10:50, נכנס למנחה 3:15, נסע הביתה 4:20 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:46 נסע הביתה עם הרבנית 12:05.