ג' מנחם-אב תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ג' מנ"א: הבקר בא אד"ש עם הרבנית שעה 12:20, למנחה נכנס 3:17, בשעה 5:30 נכנס ניסן מינדל. בשעה 6:25 נסע הביתה וחזר 7:20. למעריב נכנס 9:33. בשעה 10:55 נכנס חדקוב, ובשעה 11:15 נסע אד"ש עם הרבנית.