ג' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' ג' מנחם-אב

את הסיום היומי שמעל גלי הרדיו ערך הרה"ח לוי שי' גולדשטיין שסיים מסכת חגיגה ודיבר על הוראת כ"ק אד"ש ללמוד את עניני משיח וגאולה.

הלילה נערך סיום מסכת ע"י הרה"ח ישראל שי' פרידמן ר"י אהלי תורה שסיים את מסכת תמיד כשלאחריה התיישב הקהל להתוועדות, נשאו דברים הרה"ח משה שי' סלונים שדיבר בקאך על ענין המשיח, וכן דיבר ר' חיים שי' ג'מיל.

במשך השבוע האחרון נעשות עבודות רבות להכשרת הקרקע והמדרכה (להולכי רגל) לכל אורך רחוב קינגסטון, ומסבירים זאת שזה כהכנה לימות המשיח, שכידוע שבזמן הבית כשעם ישראל הי' הולך לרגל היו מתקנים את הדרכים המובילות לבית המקדש כלשון המשנה (שקלים פרק א' משנה א') "באחד באדר... ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות", ומפרש ה'קרבן העדה' - "והשווקים שנתקלקלו בימות הגשמים בשביל עולי רגלים"), וכן עתה כשבונים את בית רבנו שבבבל מתקנים את הדרכים המוליכות לבית רבנו שבבבל...